Vizija, misija, filosofija

 

VIZIJA

Jonavos Senamiesčio gimnazija — tai iniciatyvi, besimokanti mokykla, kuri maksimaliai tenkina pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo siekiančių jaunuolių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, ugdo šiuolaikines kompetencijas, grindžiamas tautos ir Europos vertybėmis, ir kūrybiškai reaguoja į aplinkos pokyčius.

 

MISIJA

Kūrybiškai teikti kokybišką antrojo pagrindinio ugdymo turinio koncentro ir vidurinį formalųjį ir neformalųjį išsilavinimą, ugdyti mokinius, turinčius asmeninę strategiją ir pasirengusius realizuoti save Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.

 

FILOSOFIJA

Prasminga yra tai, kas vyksta dabar ir čia. Žmonių skirtumai ir įvairovė yra natūrali visuomenės vertybė, dėl to pripažįstame mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, personalo ir vadovų asmeninį reikšmingumą.

Tobulėjimo pagrindas — kūryba ir iniciatyvumas. Mokinių šiuolaikinių kompetencijų ugdymą bei gerovės kūrimą laikome asmenine veiklos kryptimi.

Vadovaujamės nuostata „Docendo discimus“ (mokydami mokomės) ir individualią ugdymo veiklos strategiją integruojame į gimnazijos kaip organizacijos veiklą.