Mokytojai

20132014 m. m. mokytojų nuotrauka


                                            2017–2018 m. m.

 

Vardas, Pavardė

Mokomasis
 dalykas

Mokytojo kvalifikacija

Kabinetas

Klasė

Kontaktai

Rita Čiužienė

direktorė

II vadybos
kvalifikacinė kategorija
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

101

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

r.ciuziene@senamiescio-g.lt

Saulius Brazauskas

pavaduotojas ugdymui

 informacinės technologijos

II vadybos
kvalifikacinė kategorija

 informacinių technologijų mokytojas metodininkas

201

 

tel. nr. 8 (349) 51091
el. paštas

s.brazauskas@senamiescio-g.lt

Svetlana Glušniova

pavaduotoja ugdymui

 geografija

II vadybos
kvalifikacinė kategorija

geografijos mokytoja metodininkė

103

 

tel. nr. (8 349) 50798
el. paštas

s.glusniova@senamiescio-g.lt

Simona Černiauskienė

pavaduotoja ugdymui
teatras

 
vyresnioji teatro mokytoja

203
115

 

tel. nr. (8 349) 54607
el. paštas

s.cerniauskiene@senamiescio-g.lt

Gražina Boreišaitė

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

204

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

bruknytee@gmail.com

Vijoleta Isiūnienė

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

223

III e

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
vijoletai@inbox.lt

Teresė Jarmalienė

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

224

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

teresytej@gmail.com

Rasa Saračinskienė

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

324

II d

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

rasaracinskiene@gmail.com  

Jolanta Sedleckienė

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

206

III c

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
jolanta.sed@gmail.com

Lina Vaškevičienė

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

325

I c

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
vaskevicienelina@gmail.com

Stasė Mišarina

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja metodininkė

229

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
misstase@yahoo.com

Gėja Mukienė

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja metodininkė

315

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
mukiene@yahoo.com

Vitalija Ramonienė

anglų kalba

vyresnioji anglų kalbos mokytoja

323

II f

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
vitaskina@gmail.com

Aistė Sragauskienė

anglų kalba

vyresnioji anglų kalbos mokytoja

331

I b

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
aistesragauskiene@gmail.com

Romualda Stankevičienė

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja ekspertė

214

II c

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
romualda.stan@gmail.com

Leonora Večkienė

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja metodininkė 

123

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

leonora.veckiene@gmail.com

Antonina Zaklikovskaja

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja metodininkė

316

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

zaklikovskaja@gmail.com

Lilita Urbanavičienė

vokiečių kalba

vokiečių kalbos mokytoja ekspertė

230

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
18.lilita@gmail.com

Violeta Vareikienė

vokiečių kalba
rusų kalba

vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
vyresnioji rusų kalbos mokytoja

222

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

violeta.vareikiene@gmail.com

Loreta Montvilienė

rusų kalba

vyresnioji rusų kalbos mokytoja

330

II e

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
montviliene.l@gmail.com

Giedrė Bazilevičienė

istorija

istorijos mokytoja metodininkė

307

I a

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

gbazileviciene@gmail.com

Kristina Ragickienė

istorija

vyresnioji istorijos mokytoja

126

I d

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

ragickiene.kristina@gmail.com

Laima Statkevičienė

istorija

istorijos mokytoja metodininkė

326

IV b

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
stat.laima@gmail.com

Genė Vajauskienė

istorija

istorijos mokytoja metodininkė

306

IV a

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
g.vajauskiene@gmail.com

Justas Bieliauskas

geografija

geografijos mokytojas

107

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
justasbieliauskas@gmail.com

Danutė Kasmočienė

biologija

biologijos mokytoja metodininkė

106

III a

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
d.kasmociene@gmail.com

Alma Rukšėnienė

biologija

biologijos mokytoja metodininkė

105

IV f

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
alma.rukseniene@gmail.com

Asta Antanavičienė

matematika
informacinės technologijos

matematikos mokytoja metodininkė
informacinių technologijų mokytoja metodininkė

228

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
astaantanavic@gmail.com

Ramunė Dranseikienė

matematika
informacinės technologijos

matematikos mokytoja metodininkė
informacinių technologijų mokytoja metodininkė

327

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

ramune.dranseikiene@gmail.com

Teresė Jurevičienė

matematika

matematikos mokytoja metodininkė

225

III d

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

terjur@gmail.com

Jolita Klapovščiuk

matematika

matematikos mokytoja metodininkė

205

IV c

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

jolkla@gmail.com

Rasa Palaimienė

matematika

vyresnioji matematikos mokytoja

124

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

rasa.palaimiene@gmail.com

Ona Stančiukienė

matematika

matematikos mokytoja metodininkė

226

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
ona.stanciukiene@gmail.com

Vytautas Simanavičius

informacinės technologijos
braižyba

vyresnysis informacinių technologijų mokytojas
mokytojas

311

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

simavyta@gmail.com

Zita Breimelienė

fizika

fizikos mokytoja metodininkė

210

II b

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

breimeliene.zita@gmail.com

Marius Mituzas

fizika

mokytojas

125

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

mmituzas@gmail.com

Danguolė Greblikienė

chemija
technologijos

chemijos mokytoja metodininkė
technologijų mokytoja metodininkė

313

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

dgreblikiene@yahoo.com

Audronė Kuliešienė

chemija
technologijos

chemijos mokytoja ekspertė
technologijų mokytoja metodininkė

312

II a

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
a.kuliesiene@gmail.com

Edita Danielienė

dailė

dailės mokytoja metodininkė

329

IV e

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

danielieneedita@gmail.com  

Valdas Antanavičius

muzika

vyresnysis muzikos mokytojas

309

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

valant518@yahoo.com

Audra Noreikaitė

muzika

muzikos mokytoja metodininkė

309

IV d

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

norardua@yahoo.com

Vilma Širkaitė

šokis

vyresnioji šokio mokytoja

217 

III b

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

versme46@gmail.com

Jolanta Abramavičienė

kūno kultūra
aerobika

kūno kultūros mokytoja metodininkė 

217 

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

jolabr@takas.lt

Rita Lisauskienė

kūno kultūra

kūno kultūros mokytoja metodininkė

128

III f

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

juodske333@gmail.com

Vyta Orlovienė

kūno kultūra

kūno kultūros mokytoja ekspertė

128

III g

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

v.volunge@gmail.com

Tadas Sebežiovas

kūno kultūra

vyresnysis kūno kultūros mokytojas

128

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

juodas09@gmail.com

Dalia Paulauskienė

dorinis ugdymas (etika)

etikos mokytoja metodininkė

308

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

logosdalia13@gmail.com

Ona Butrimavičienė

dorinis ugdymas
(tikyba)

vyresnioji tikybos mokytoja

302

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

aniuks@gmail.com

Rimantas Butiškis

technologijos

vyresnysis technologijų mokytojas

116

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

r.butiskis@gmail.com

Vilma Račkauskienė

technologijos
dailė
ekonomika

mokytoja
vyresnioji dailės mokytoja
mokytoja

108

I e

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
rac.vilma@gmail.com

Milda Leleivienė

psichologė
psichologija

 
mokytoja

320

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
milda.leleiviene@gmail.com

Vida Šerėnienė

socialinė pedagogė

socialinė pedagogė metodininkė

328

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas
sereniene@gmail.com

Vida Šereikienė

bibliotekininkė
istorija

 
istorijos mokytoja metodininkė

208
207 

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

vida.sereikvida@gmail.com

Rita Jazdauskienė

bibliotekininkė

 

209

 

tel. nr. (8 349) 51088
el. paštas

Lilija Parėdnienė

bibliotekininkė
pavaduotoja ūkiui

 

130
211

 

tel. nr. (8 349) 54607
el. paštas
l.paredniene@senamiescio-g.lt