Klasių auklėtojos

2017–2018 m. m.

Klasė

Klasės auklėtoja

Kabinetas

I a Genė Vajauskienė 306
I b Violeta Vareikienė 222
I c Danguolė Greblikienė 313
I d Jolanta Abramavičienė 219
I e Edita Danielienė 329
II a Giedrė Bazilevičienė 307
II b Alma Rukšėnienė 105
II c Lina Vaškevičienė 325
II d Kristina Ragickienė 125
II e Vilma Račkauskienė 108
III a Audronė Kuliešienė 312
III b Laima Statkevičienė 326
III c Romualda Stankevičienė 214
III d Rasa Saračinskienė 324
III e Loreta Montvilienė 330
III f Vitalija Ramonienė 323
IV a Danutė Kasmočienė 106
IV b Vilma Širkaitė 219
IV c Jolanta Sedleckienė 206
IV d Teresė Jurevičienė 225
IV e Vijoleta Isiūnienė 223
IV f Rita Lisauskienė 128
IV g Vyta Orlovienė 128