Teikiama pagalba

 

PSICHOLOGĖ.

Milda Leleivienė  ( 320 kab.)

 

Darbo laikas:

I – 9.00 – 13.00

II – 13.00 – 17.00

III – 9.00 – 16.00

IV – 9.00 – 13.00

 

Į psichologą galima kreiptis jei kyla mokymosi sunkumų, bendravimo problemos su tėvais, mokytojais, bendraamžiais, įvairios kitos problemos, kurių vienas (- a) nepajėgi išspręsti, jei jautiesi vienišas ( - a), nesuprastas ( -a).

Psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenei.

Veiklos uždaviniai:

1. Tirti, analizuoti  kylančias psichologines problemas ir ieškoti efektyvių problemos sprendimo būdų;

2. Užtikrinti psichologinį švietimą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams aktualiais psichologiniais klausimais.

Psichologo veiklos kryptys:

1. Konsultavimas ( mokinių, jų tėvų, mokytojų individualus konsultavimas, aptariant ir sprendžiant asmenines problemas)

2. Tiriamoji  ( tirti, analizuoti kylančias psichologines problemas ir jas spręsti)

3. Įvertinimas ( mokinio psichodiagnostinis vertinimas, išvadų teikimas, rekomendacijų rengimas ir teikimas mokytojams, tėvams)

4. Šviečiamoji ( mokinių, jų tėvų, mokytojų švietimas aktualiais psichologiniais klausimais).