Teikiama pagalba

 

KARJEROS SPECIALISTĖ

Darbo laikas:

  I.  13.00-14.00

 II.  12.00-15.00

III.  17.00-18.00

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis  individualiai 307 kab., arba e - paštu giedre.bazileviciene@gmail.com 

Profesinio orientavimo paslaugos – tai pagalba asmenims pasirenkant savo kelią švietimo, mokymo(si) bei užimtumo srityse ir aktyviai kuriant savo profesinę karjerą.  

Profesijos patarėjos veiklos tikslas – padėti gimnazistams priimti racionalų profesinį sprendimą, siekiant suderinti individualius asmenybės polinkius, interesus, gabumus su darbo rinkos reikalavimais.  

Profesijos patarėjos uždaviniai:

 1. informuoti apie Lietuvos švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas;
 2. informuoti apie informacines sistemas (pvz., AIKOS) ir profesinio informavimo šaltinius;
 3. ugdyti mokinių socialinį aktyvumą, atsakomybę už savo profesinę veiklą;
 4. individualių bei grupinių konsultacijų pagalba formuoti įgūdžius, reikalingus planuojant profesinę karjerą;
 5. sudaryti galimybes mokiniams identifikuoti savo profesinės karjeros tikslus ir racionaliai pasirinkti profesiją.

 

VEIKLOS KRYPTYS 

 • Profesinio informavimo bei konsultavimo veiklos planavimas, organizavimas ir koordinavimas.
 • Informacijos apie mokymo(si) bei studijų galimybes, profesinį rengimą ir darbo rinką kaupimas, tvarkymas.
 • Informacijos apie švietimą, profesinį rengimą ir darbo pasaulį suteikimas, sklaida gimnazijoje.
 • Pagalba asmenims, ieškantiems ir naudojantiems profesinę informaciją (mokiniams, tėvams, pedagogams).
 • Profesinio orientavimo poreikių, pedagogų pasirengimo vykdyti ugdymą karjerai tyrimų organizavimas ir atlikimas.
 • Bendradarbiavimas su įstaigomis, teikiančiomis profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas.
 • Šviečiamojo darbo profesinio informavimo bei konsultavimo klausimais organizavimas.