Projektinė veikla

 

TARPTAUTINIS COMENIUS PROJEKTAS
„Būkime vienodai atsakingi už aplinką dabar ir ateityje“
Projekto pavadinimas originalo kalba
SO ECO GREEN "Schools Offering Equal Chances to Our Generation to Respect and Engage in Environment Non-Violently"
Daugiau informacijos projekto internetinėje svetainėje:
http://comenius.senamiescio-g.lt


COMENIUS TARPTAUTINĖ PARTNERYSTĖ
„ŠALIES KULTŪRŲ VIDINIO DIALOGO PROJEKCIJA
Į EUROPOS LYGMENĮ“

Projekto pavadinimas originalo kalba

„KULTUR DER VIELFALT - VIELFALT DER KULTUR/EN – DIE INTERKULTURALITÄT IN VERSCHIEDENEN LEBENSBEREICHEN IN EUROPA“

Partnerystėje dalyvaujančios valstybės: AUSTRIJA, LIETUVA, TURKIJA

Projekte bendradarbiaus dvi gimnazijos (BG+BRG+BORG 22 „Polgargymnasium“ Wien, Austrija, Jonavos Senamiesčio gimnazija, Lietuva) ir privati mokykla (Ozel Izmir Cagdas Egitim Lisesi, Izmiras, Turkija).


Naudingos nuorodos

www.polgargym.at
www.cagdasegitim.com.tr
www.smpf.lt


PROJEKTO TIKSLAI

Europos šalys yra daugiakultūrės valstybės, jose gyvena įvairių tautybių, kultūrų, religijų, žmonės. Dalis jų – vadinamosios tautinės mažumos, istoriškai įsijungusios ar įjungtos į valstybes. Europos plėtros procesai (bendros rinkos sukūrimas, padidėjęs mobilumas, pagerėjusios įsidarbinimo galimybės) lėmė, kad šalyse kuriasi tautinės bendruomenės, susidariusios imigracijos keliu.

Dėl menko išmanymo apie savoje, kitose valstybėse esančias kultūras, dėl neigiamų išankstinių nuostatų, skirtingų tautinių mažumų interesų kyla problemų ir konfliktų. Tad skirtingų kultūrų, religijų atstovų koegzistencijos problema tampa dar aktualesnė.

Siekdama įprasminti kultūrų skirtumus, ugdyti pagarbą bendroms vertybėms Europos Sąjunga 2008 m. paskelbė „Europos kultūrų dialogo metais“ .

Tad projekto „Šalies kultūrų vidinio dialogo projekcija į Europos lygmenį“ partneriai, suvokdami problematikos svarbumą, sieks tikslų:

  • atskleisti multikultūros esmę ir parodyti, kaip skirtingų tautybių žmonės gali veikti kartu,
  • tautinių mažumų bendradarbiavimo su tautine dauguma pavyzdžiais skatinti domėtis daugiataučiu paveldu,
  • įvertinus migraciją kaip svarbią tautos istorijos dalį, išsiaiškinti faktorius, kurie lemia emigrantų būrimąsi į etnines, kalbines, religines grupes.

Projekto dalyviai domėsis etninių mažumų (romų, turkų, kroatų, žydų, armėnų, graikų) istorine ir dabartine trijų kartų situacija: tai yra identitetu, , integracija, nacionalizmo apraiškomis, menais, teatru, muzika, šokiu, literatūra, žiniasklaida.

Bus atliekamos apklausos, sociologiniai tyrimai, analizuojama tautinių mažumų teisinė padėtis, bendraujama su įžymiais žmonėmis , domimasi profesine aplinka, tradicijomis ir papročiais, tautiniais drabužiais ir amatais, gyvenimo būdu, institucijomis. Veiklą vainikuos baigiamieji renginiai miestų visuomenėms.

Projekto dalyvė Jonavos Senamiesčio gimnazija kartu siekia atkreipti dėmesį į vokiečių kalbos situaciją Lietuvoje ir prisidėti prie šios kalbos populiarinimo.

Taip pat vykdyti „Vilniaus – Europos kultūros sostinės“ ir „Lietuvos tūkstantmečio“ idėjų sklaidą.


PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS

Projekto metu bus sukurta vaizdinės medžiagos (įrašų, fotografijų mozaikų), sudarytas architektūros gidas, kalendorius, parengta radijo įrašų, kompaktinių plokštelių rinkinių, iliustruotų žodynų, internetinis puslapis.

Projektą koordinuojantis asmuo: Violeta Vareikienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė


Pirmieji projekto metai 2007-2008

Projekto logotipas (mokinių darbai) 

Pirmasis susitikimas Vienoje 2007 m. lapkričio 11-17 d. 

Projekto dalyvių susitikimas Jonavoje 2008 m. vasario 1-8 d. 

Projekto dalyvių susitikimas Jonavoje 2008 m. balandžio 13-19 d.  

Projekto dalyvių susitikimas Izmire 2008 m. gegužės 25-31 d.  

Tarpinė veiklos ataskaita 


Antrieji projekto metai 2008-2009

Projekto dalyvių susitikimas Vienoje 2008 m. lapkričio 30 d.- gruodžio 6 d. 

Projekto dalyvių susitikimas Izmire 2009 m. vasario 21-28 d. 

Baigiamasis projekto dalyvių susitikimas Jonavoje 2009 m. gegužės 10-16 d. 

 

Savo mintimis ir pasiūlymais apie projektą projekto dalyviai gali dalytis adresu: http://www.razyboard.com/system/user_tuncayb.html