Projekto dalyvių susitikimas Jonavoje 2008 m. vasario 1-8 d.


PROGRAMA
PROJEKTAI
PARODOS
PROJEKTO EIGOS IR REZULTATŲ VERTINIMAS
ĮSPŪDŽIAI APIE SUSITIKIMĄ

Projektų rengimo ir pristatymo tikslas: susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kultūra, tradicijomis, atvykimo į Lietuvą aplinkybėmis.

Projektus rengė antrų ir trečių klasių mokiniai pilietiškumo ir istorijos pamokoms. Buvo pristatytos visos tautinės mažumos, gyvenančios Lietuvoje. Projektai buvo vertinami pagal šiuos kriterijus: informacijos pateikimas, vaizdinė medžiaga, kūrybiškumas ir originalumas, pristatymo forma, savo nuomonės pateikimas ir įsivertinimas. Geriausi projektai buvo pristatyti projekto dalyvių Ozel Izmir Cagdas Egitim Lisesi (Turkija) ir Jonavos Senamiesčio gimnazijos susitikime.

 

Projektai

1. Interviu su Jonavos krašto muziejaus direktore Regina Karaliūniene

Mūsų mieste gyvena rusų, ukrainiečių, baltarusių, romų, latvių, vokiečių, armėnų, totorių, žydų. Lietuviai ir tautinių mažumų atstovai sutaria gerai, nekonfliktuoja. Tautinių mažumų atstovai susibūrę į bendrijas aktyviai dalyvauja miesto gyvenime. Aktyviausia yra ukrainiečių bendruomenė, turinti savo sekmadieninę mokyklą. Ji organizuoja mieste renginių, supažindinančių Jonavos gyventojus su savo tautos tradicijomis.

2. Armėnų tautinė mažuma. Projekte pristatoma trijų tūkstančių metų armėnų istorija, pasakojama, kaip armėnai prieš 640 metų tapo Lietuvos piliečiais. Taip pat pateikiama informacija apie žymiausius armėnų tautos atstovus Lietuvoje ir pasaulyje.

3. Lietuvos vokiečiai. Interviu su Veronika Chudobkiene. Ar Lietuvoje gyvenantys vokiečiai turi galimybių puoselėti savo kalbą ir kultūrą? Taip! Pristatomos visuomeninės kultūros organizacijos, kurios padeda palaikyti tautinį savitumą, puoselėti vokiečių tautos tradicijas, skleidžia informaciją apie Vokietijos kultūrą, mokslą ir ekonomiką Lietuvoje. O svarbiausia, kad taip stiprėja tarpusavio supratimas.

Antros klasės mokinė pasakojo savo prosenelės ir senelės atvykimo į Lietuvą istoriją.

4. Totoriai-unikali etninė grupė. Įdomi Lietuvos totorių - išeivių iš Aukso Ordos ir Krymo chanato palikuonių - įsikūrimo Lietuvoje istorija, originalios totorių tautos tradicijos, gyvenimo būdas, religija. Yra veikli totorių bendruomenė, sugebėjusi išsaugoti savo protėvių etninę kultūrą - nacionalinius ypatumus, tautinį ir religinį identitetą.

5. Žydai Jonavoje. Jonavos žydų įsikūrimo mūsų mieste istorija – svarbus Jonavos istorijos puslapis. Žydų bendruomenės augimas darė įtaką Jonavos miestui. Iš esmės ji buvo sunaikinta prasidėjus Antrajam pasauliniam karui. Dabartinė žydų bendruomenės veikla Lietuvoje – jau kita patirtis.

6. Kompiuterinius projektus „Kelionė po Jonavą“ ir „Jonavos istorinis centras“ parengė 3b klasės (dabar 4b) mokinių grupė. Projektuose pristatomos įžymios Jonavos vietos ir Jonavos Senamiestis.

 

Parodos

Projektų paroda „Lietuvoje gyvenančios tautinės mažumos“. Estų, karaimų, latvių, lenkų, , romų, rusų, ukrainiečių ir kitos tautinės mažumos – tai projektų temos. Aptarti tautinių mažumų kultūros pasiekimai, tradicijos, veikla, santykiai su lietuvių tauta. Informacijos pateikimo formos buvo įvairios: lankstinukai, referatai, plakatai.

Koliažų parodoje „Lygumos. Kalnai ir kalnynai“ demonstruojami mokinių darbai, atspindintys skirtingą dviejų šalių kraštovaizdį: Armėnijos kalnus ir Lietuvos lygumas.

 

Projekto eigos ir rezultatų vertinimas

Rengimasis. Antrų – ketvirtų klasių mokiniai dailės pamokose kūrė projekto ženklą ir koliažus, antrų-trečių klasių mokiniai per pilietiškumo ir istorijos pamokas rengė projektus.

Veikla. Turkijos mokinių viešnagės dienomis vyko integruotos užsienio kalbų, istorijos, pilietiškumo, dailės, muzikos, šokio pamokos.

Dalyviai. Gimnazijos mokiniai, mokytojai, tėvai, projekto partnerės: Jonavos pradinė mokykla ir Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla. Projekto dalyviai susitiko su savivaldybės meru B. Liutkumi ir švietimo skyriaus vedėja V. Jagelavičiene. Viešnagę atspindėjo rajono spauda ir televizija.

Rezultatai. Mokytojams ir mokiniams iš Turkijos įsiminė nuoširdus priėmimas ir bendravimas, vaišingumas, įdomi ir įvairiapusiška veikla, galimybė gerinti užsienio kalbų žinias. Jie daug sužinojo apie Lietuvos istoriją, kultūrą, žmones, etnines grupes. Akivaizdu, kad kai kurios etninės grupės Lietuvoje ir Turkijoje puoselėja panašų gyvenimo būdą ir tradicijas. Svečiai siūlė organizuoti dar daugiau susitikimų su tautinių mažumų atstovais.

Gimnazijos mokiniams patiko įvairi, nenuobodi programa, svečių geranoriškumas, smalsumas, noras kuo daugiau sužinoti apie Lietuvą. Laisvalaikis, kartu praleistas su bendraamžiais iš Turkijos, buvo įvairus, prasmingas ir nuotaikingas.

 

Įspūdžiai apie susitikimą

2008 m. vasario 1- 8 d. Senamiesčio gimnazijoje viešėjo „Comenius“ projekto dalyviai - penki Turkijos moksleiviai ir trys mokytojai iš Izmiro miesto Ozel Izmir Cagdas Egitim Lisesi gimnazijos. Šeimininkai pristatė savo miestą, parodė daug Lietuvos istorininių vietų, kultūros paminklų, supažindino su tradicijomis. Kauno karo muziejus, Trakai, Vilniaus Senamiestis ir Rotušė, Nacionalinis taikomosios dailės muziejus, Užgavėnių šventė - viskas sužavėjo svečius. Lietuviškų papročių ir tradicijų savitumą stengtasi atskleisti pamokose, vakaronėje, Krašto muziejaus programoje.

Svečiai dėkojo už turiningus pranešimus apie Lietuvos tautines mažumas, tradicijas, senovės istoriją, bet labiausiai už svetingumą, vaišingumą, šiltą priėmimą ir jaukumą lietuvių šeimose. „Jautėmės lyg būtumėm savo namuose, savo šeimoje“, tvirtino ir mokiniai, ir vadovai.

Jau nekantraujame, laukdami gegužę planuojamos kelionės į Izmirą.

Agnė Mirinavičiūtė, Skaistė Mugenytė,
3rc klasės mokinės

Nuotraukos iš susitikimo

 

Atgal