Projekto dalyvių susitikimas Izmire 2008 m. gegužės 25-31d.


PROGRAMA
PROJEKTAI
ĮSPŪDŽIAI APIE SUSITIKIMĄ

Projektai

1. „Tautinių mažumų istorija“. „Santarvės“ vidurinė mokykla – savotiškas tautinių mažumų centras. „Santarvės“ vidurinėje mokykloje po vienu stogu mokosi įvairių tautybių mokiniai:rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, lietuviai, latviai, lenkai, vokiečiai. Joje vyksta ukrainiečių sekmadieninės mokyklos pamokos ir slavų klubo renginiai.

2. Interviu su Jonavos krašto muziejaus direktore Regina Karaliūniene

Mūsų mieste gyvena rusų, ukrainiečių, baltarusių, romų, latvių, vokiečių, armėnų, totorių, žydų. Lietuviai ir tautinių mažumų atstovai sutaria gerai, nekonfliktuoja. Tautinių mažumų atstovai, susibūrę į bendrijas, aktyviai dalyvauja miesto kultūriniame gyvenime.

3. Dailės projektai
Koliažai „Jungtis“

Koliažai-tai nuotraukų iškarpų, senosios ir naujosios architektūros, miestų panoramų bei toms šalims būdingų kraštovaizdžių ir simbolių kompozicijos. Kiekvienas perteikė savo temperamentą ar nuotaiką.

2008 m. rugsėjo-2009 m. liepos mėn. projekto kalendorius „Vienas pasaulis“. Kristijanas Morgenšternas yra pasakęs, kad tavo namai yra ne ten, kur tu gyveni, o ten, kur tave supranta.

Kalendorius perteikė šią idėją ir projekto tikslą: bendrauti ir bendradarbiauti.

Vaizdinis simbolis-žmogaus ranka, reiškianti palaimą, globą, teisingumą, meilę, draugystę, taiką. Šios sąvokos įprasmintos kalendoriuje. Išskirtos projekto dalyvių susitikimų datos.

4. Rusų tautinė mažuma

Kurdami šį projektą gimnazistai bendradarbiavo su Jonavos pradinės mokyklos mokiniais. Pradinukai iliustravo rusų liaudies pasakas, rinko informaciją apie tautinių mažumų atstovus mokykloje, išleido specialų mokyklos laikraščio numerį, pastatė miuziklą „Katės namai“ pagal Samuilo Maršako to paties pavadinimo kūrinį ir parodė jį Jonavos miesto visuomenei. Gimnazistai papildė pradinės mokyklos mokinių surinktą informaciją ir pristatė rusų tautinę mažumą Lietuvoje ir Jonavoje.

5.Interviu su Kauno įvairių tautų kultūrų centro direktoriumi Dainium Babilu

Domėtasi šios įstaigos veiklos tikslais, tautinėmis mažumomis, gyvenančiomis Kaune ir Kauno apskrityje, tautinių mažumų organizacijomis, sekmadieninėmis mokyklomis, vykdomais projektais. Tolerancijos ir pagarbos kitų tautų atstovams puoselėjimas, mokyklos vaidmuo šiame procese-vienas iš pokalbio akcentų.

6. Jonavos krašto muziejuje atidaryta puiki fotografijų paroda „Kitos kultūros: ieškojimai ir atradimai“

Tai Kauno įvairių tautų kultūrų centro projeko rezultatas. Projekto tikslas suteikti visuomenei galimybę susimąstyti apie kultūrų sąveikas. Keturi fotomeninkai Giedrė Valtaitė, Gintaras Česonis, Gvidas Kovėra ir Juozas Kamenskas sukūrė fotografijų ciklus apie Lietuvoje gyvenančias tautas: armėnus, romus, totorius ir žydus. Atidaryme dalyvavo Kauno įvairių tautų kultūrų centro projektų vadovė Inga Zinkevičiūtė. Po atidarymo vyko Jonavos mokyklų mokinių koncertas.

7. Totoriai-unikali etninė grupė

Įdomi Lietuvos totorių - išeivių iš Aukso Ordos ir Krymo chanato palikuonių - įsikūrimo Lietuvoje istorija, originalios totorių tautos tradicijos, gyvenimo būdas, religija. Veikli totorių bendruomenė sugebėjo išsaugoti savo protėvių etninę kultūrą - nacionalinius ypatumus, tautinį ir religinį identitetą.

8. „Gyvenimas antrojoje Tėvynėje. Armėnai Lietuvoje“

Senamiesčio gimnazija bendradarbiauja su Kauno įvairių tautų kultūrų centro armėnų bendruomene. Per projekto susitikimą „Viena Jonavoje“ įvairių kultūrų centre vyko projekto dalyvių susitikimas su Kauno armėnų bendruomenės nariais. Filmas apie Armėniją, bendruomenės narių koncertas-ypatingi susitikimo akcentai.

Gimnazistai parengė pristatymą apie armėnų istoriją ir dabartinę situaciją Lietuvoje.

 

Įspūdžiai apie susitikimą

Kultūrų dialogo tęsinys Izmire

Gegužės pabaigoje Comenius projekte dalyvaujantys moksleiviai viešėjo savaitę grupių susitikime Turkijos mieste Izmire. Daug dirbo: pristatė paruoštus darbus apie romų, turkų, kroatų, žydų, armėnų, graikų, rusų, totorių istorinę ir dabartinę situaciją, jų meną, muziką, literatūrą.

Laisvalaikiu lietuvaičiai lankė Efesą (Ephesus) - vieną seniausių ir įspūdingiausių senovės miestų, kuris Antikos laikais buvo turtingiausias Artimųjų Rytų prekybos centras. VI a. pr. Kr. čia buvo pastatytas vienas iš pasaulio stebuklų - Artemidės šventykla. Efeso istorija yra ir neatskiriama krikščionybės istorijos dalis: teigiama, kad jame paskutinius gyvenimo metus praleido Šv. Mergelė Marija. Tad apsilankusiam Efeso koplyčioje atleidžiamos septynerių metų nuodėmės.

Žydų sinagoga, mečetė, rytietiškas turgus, maudynės Egėjo jūroje ... Bet labiausiai projekto dalyviai džiaugėsi šeimų, kuriose gyveno, svetingumu, vaišingumu, galimybe paskanauti tradicinių turkiškų patiekalų. Tad į Lietuvą mokiniai grįžo ne tik pailsėję , bet ir susipažinę su įspūdinga turkų kultūra.

Skaistė Mugenytė ir Neringa Sadauskaitė,
Senamiesčio gimnazijos mokinės

Nuotraukos iš susitikimo

 

Atgal