Tarpinė veiklos ataskaita

 

Visos projekte dalyvaujančios šalys

 • sudarė projekto darbo grupes ir įtraukė įvairių klasių mokinius bei dalykų mokytojus. Pedagogai projektinę veiklą integravo į mokomuosius dalykus: dailę, muziką, dorinį ugdymą, gimtąją (vokiečių, turkų, lietuvių) ir užsienio (vokiečių, anglų, rusų) kalbas, istoriją ir pilietinį ugdymą, geografiją, šiuolaikines technologijas, mokyklose vykdė įvairius projektui skirtus renginius;
 • domėjosi etninių mažumų, gyvenančių Austrijoje, Lietuvoje ir Turkijoje (romų, kroatų, žydų, armėnų, graikų, afrikiečių, rusų, totorių), istorine praeitimi ir dabartine situacija;
 • parengė ir pristatė „PowerPoint“ programa skaidres, kūrė aktorinius etiudus, originalius darbus, pvz.: gimnazistai iš Vienos parengė radijo laidą apie įžymų romų tautinės mažumos atstovą Harry Stojka; Jonavos Senamiesčio gimnazija mieste organizavo nuotraukų apie tautines mažumas parodą, projekto grupė iš Izmiro bendradarbiavo su žydų tautybės rašytoja Sara Pardo;
 • vykdė projekto sklaidą per mokyklų internetines svetaines, spaudą ir televiziją;
 • vedė ekskursijas po vietas, susijusias su tautinių mažumų istorija;
 • parengė lankstinuką apie pirmųjų projekto metų rezultatus;
 • kūrė bendrus produktus – kūrybinius darbus;
 • bendradarbiavo su asocijuotais partneriais, kitomis švietimo ir kultūros įstaigomis.

 

Jonavos Senamiesčio gimnazija vykdė šią projektinę veiklą:

 • supažindino projekto partnerius su lietuvių papročiais ir tradicijomis: vaidino spektaklį, rengė vakarones (kartu su vaikų darželiu „Lakštingalėlė“ ir Jonavos krašto muziejumi);
 • parengė skaidres ir parodą „Tautinės mažumos Lietuvoje“;
 • paruošė interviu su Jonavos krašto muziejaus direktore Regina Karaliūniene, pristatė „Santarvės“ vidurinės mokyklos – savotiško tautinių mažumų centro Jonavoje veiklą ,
 • analizavo vokiečių tautinės mažumos situaciją Lietuvoje ir pristatė skaidres „Lietuvos vokiečiai. Interviu su Veronika Chudobkiene“;
 • domėjosi totorių tautine mažuma: parengė skaidres „Totoriai-unikali etninė grupė“ (dalyvaujant Lietuvos totorių bendruomenės pirmininkui Adui Jakubauskui);
 • parengė projektą „Žydai Lietuvoje“:
  pristatė skaidres „Žydai Jonavoje“,
  organizavo ekskursiją po Jonavos senamiestį „Žydų gyvenimo pėdsakais“ (kartu su krašto muziejumi),
  lankėsi Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje;
 • tyrė rusų tautinės mažumos situaciją, rengė projektą „Rusų tautinė mažuma Lietuvoje“ (kartu su Jonavos pradine mokykla):
  vykdė mokinių apklausą,
  pristatė skaidres „Slaviška vaivorykštė“, rusų pasakų iliustracijas,
  surengė miuziklo „Katės namai“ (pagal Samuilo Maršako kūrinį) premjerą Jonavos kultūros centre,
  demonstravo skaidres „Rusų tautinė mažuma Lietuvoje ir Jonavoje“;
 • parengė interviu su Kauno įvairių tautų kultūrų centro direktoriumi Dainium Babilu;
 • vykdė projektą drauge su Kauno įvairių tautų kultūrų centru: Jonavos krašto muziejuje surengė fotografijų parodą „Kitos kultūros: ieškojimai ir atradimai“, mažąją konferenciją ir Jonavos rajono mokinių koncertą;
 • pristatė armėnų tautinę mažumą Lietuvoje:
  rengė koliažų parodą „Lygumos. Kalnai ir kalnynai“,
  organizavo išvyką į Kauną, Veliuoną, Raudonę, Panemunę, lygino senąją architektūrą Lietuvoje ir Armėnijoje bei parengė miestų panoramų ir simbolių kompozicijų parodą „Jungtys“,
  demonstravo skaidrių projektus „Armėnų tautinė mažuma“, „Gyvenimas antrojoje Tėvynėje. Armėnai Lietuvoje“,
  organizavo išvyką į Kryžių kalną ir vienuolyną - ,,Saulės kulto motyvai lietuvių ir armėnų kryžiuose“,
  organizavo parodą gimnazijoje „Armėnų tautos istorija“ (kartu su Vilniaus Genocido aukų muziejumi),
  vykdė diskusiją „Ar galima keisti istoriją?“,
  lankėsi Kauno įvairių tautų kultūrų centre ir armėnų sekmadieninėje mokykloje (kartu su Kauno įvairių tautų kultūrų centru ir Kauno armėnų bendruomene),
  Kauno įvairių tautų kultūrų centre susitiko su armėnų bendruomenės nariais, žiūrėjo filmą apie Armėniją ir Kauno armėnų bendruomenės koncertą;
 • kūrė projekto kalendorių „Vienas pasaulis“;
 • dalyvavo ekskursijoje „Daugiatautis ir daugiakalbis Vilnius“;
 • rengė išvyką į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą - „Migracija-svarbi istorijos dalis“ (kartu su Ruklos pabėgėlių priėmimo centru).

 

Atgal