Projektinė veikla

 

INTEGRUOTAS PROJEKTAS

Faustas - interpretacija dviem kalbomis

    Jonavos Senamiesčio gimnazijos vokiečių kalbos mokytojai skatina moksleivius mokytis vokiečių kalbos,  kalbos vartojimo praktinius įgūdžius, interpretuojant J. W. Goethe's "Faustą".

     "Fausto" monologai buvo skaitomi vokiečių ir lietuvių kalbomis, sukurta interpretacijos scenografija, parinktas muzikinis fonas.

    Interpretacija parodyta 2004-12-16, dalyvaujant gimnazijos bendruomenei, Jonavos rajono mokyklų vyresniųjų klasių mokiniams bei vokiečių kalbos mokytojams. 

    Skaitovai, scenografijos rengėjai, apipavidalintojai, muzikos atlikėjai:  1-4 klasių gimnazistai.

    Projekto koordinatorė/rengėja: vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Lilita Urbanavičienė.

 Rengėjai:

pavaduotoja ugdymui, teatro mokytoja ekspertė Jolanta Bieliauskienė

dailės vyresnioji mokytoja Edita Danielienė;

muzikos mokytojas Valdas Antanavičius;

technologijų vyresnysis mokytojas Alvydas Urbietis.

Projektas „Faustas - interpretacija dviem kalbomis“ 2005 metais įvertintas Europos kalbų pažymėjimu.