Projektinė veikla

 

SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS „AŠ ŠALIA TAVĘS“

Projekto vykdymo laikas: 2008–02–01 iki 2008–12–01

Tikslas:

Siekti gimnazistų užimtumo sudarant galimybę kūrybinei raiškai, ugdyti socialinę toleranciją.

Uždavinai:

 1. Sudaryti galimybę socialiai remtiniems gimnazistams ir jų šeimoms aktyviai dalyvauti projektuose kuriant, pristatant darbus bendruomenei, visuomenei.
 2. Į gimnazistų šventes įtraukti neįgaliuosius, vykdyti bendrus projektus.
 3. Užtikrinti projekto veiksmingumą, skleidžiant informaciją (TV, spauda) apie projektą.

Trumpas programos aprašymas:

Projektas „Aš šalia tavęs“ – tai kūrybinių projektų (Comenius partnerystės projekto „Vidinio šalies dialogo projekcija į Europos lygmenį“, menų projekto „Akibrokštai“, prevencinio projekto „Avangardo dienos“, nakties projekto „Laterna Magica“, projekto - konkurso „Mes prieš AIDS“) jungtis, gimnazijoje turinti tradicijas, pradėta prieš jau septynerius metus. Projekto sėkmę atspindi didėjantis projekto dalyvių skaičius (2000 – 2003 m.m. - nuo 50, 2003 – 2004 m.m. apie - 300, 2004 – 2005 m.m. – 450, 2006 – 2007 m.m. - 560).

Projektu „ Aš šalia tavęs“ siekiama toliau vykdyti socialinę veiklą ir ugdyti socialinius įgūdžius, sieti tai su kūrybine raiška įtraukiant rizikos grupės gimnazistus ir jų šeimas. Gimnazistams ir jų šeimoms bus sudaryta galimybė sukurti kolekciją, lankstinuką, fotoreportažą ar kitą kūrybinį darbą ir taip dalyvauti tarptautiniame projekte su Austrijos ir Turkijos moksleiviais. Veikla bus pristatyta gimnazijos bendruomenei, rajono mokyklose, visuomenei (JTV-7, TV AVVA, laikraščiai „Naujienos“, „Alio Jonava“, gimnazistų laikraštis „Aukuras“, svetainė www.senamiescio-g.lt).

Projekto partneriai:

 • Jonavos „Santarvės“ vidurinė mokykla, direktorius Viktoras Morozas
 • Jonavos mokykla – darželis „Bitutė“, direktorė Rita Noreikienė
 • Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Lakštingalėlė“, direktorė Irena Oganauskienė
 • Jonavos krašto muziejus, direktorė Regina Karaliūnienė
 • Jonavos pradinė mokykla, direktorė Birutė Deksnienė
 • Jonavos Senamiesčio gimnazijos taryba, pirmininkė Dalia Paulauskienė
 • UAB „TV7“ direktorė Loreta Macionienė
 • AB „AVVA“ direktorius Algimantas Žalkauskas