PROJEKTAS „Veikime. Įprasminkime. Tobulėkime“

 

Trumpas projekto aprašymas

Mokinių savivaldos nariai mokosi atstovauti savo grupės interesams. Būtina siekti, kad jaunimas išmanytų pilietinio dalyvavimo valdyme mechanizmus, išsiugdytų atsakomybę už savo veiksmus, t.y. išmoktų gyventi ir veikti demokratiškai.

Todėl svarbu dalytis patirtimi ir kūrybiškai ją panaudojant stiprinti pilietinės elgsenos pagrindus: Jonavos Senamiesčio gimnazistų taryba aktyvia veikla sprendžia mokinių problemas, telkiasi bendrai veiklai, siekia kokybiško bendradarbiavimo.

 

Projekto rezultatai

-         Projektas sutelks mokyklų savivaldos organizacijas aktyviai veiklai.

-         Mokyklų savivaldos atstovai pristatys kūrybinius projektus bendrame renginyje.

-         Lyderiai apibendrins mokyklos savivaldos veiklą, pristatys konferencijoje.

-         Mokinių savivaldos lyderių konferencija „Veikime. Įprasminkime. Tobulėkime“.

 

Projekto dalyviai:

-         Jonavos Senamiesčio gimnazijos mokinių savivalda

-         Kauno „Varpo“ gimnazijos savivaldos atstovai

-         Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos savivaldos atstovai

-         Kupiškio Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos savivaldos atstovai

-         Kauno „Rasos“ gimnazijos savivaldos atstovai

-         Kėdainių Šviesiosios gimnazijos savivaldos atstovai

-         Panevėžio J.Balčikonio gimnazijos savivaldos atstovai

-         Vilniaus Gabijos gimnazijos savivaldos atstovai

-         Jonavos miesto mokyklų savivaldų atstovai

 

Partneriai:

-         Jonavos Senamiesčio gimnazijos taryba, pirmininkė Lina Vaškevičienė.

-     Jonavos meno mokykla, direktorė Roma Jurgilienė.

-   Jonavos rajono švietimo ir sporto skyriaus Jaunimo reikalų koordinatorė Lina Paulavičienė.

-     UAB „TV7“ direktorė Loreta Macionienė.

-     AB „AVVA“ direktorius Algimantas Žalkauskas.