Socializacijos projektas “ Tapk veiklus, pasitikintis gimnazistas“

Projekto vykdymo laikas: 2014 m. balandžio mėn. 2014 m. gruodžio mėn.

Trumpas projekto pristatymas:

Kasmet Jonavos Senamiesčio gimnaziją papildo apie 170 naujų mokinių, todėl tęstinis projektas “Tapk veiklus, pasitikintis gimnazistas” skiriamas padėti naujiems mokiniams greičiau adaptuotis naujoje mokykloje, ugdyti socialinius įgūdžius. Pirmą kartą jis vykdytas 2012m. gegužės – gruodžio mėneniais.

Projekte dalyvavę mokiniai apklausoje pabrėžia, kad po renginio – stovyklos  susipažinus su naujais klasės draugais, vyresniais gimnazistais sustiprėjo socialinis atsparumas, sklandžiai vyko adaptacinis laikotarpis, daug drąsiau pradėjo naujus mokslo metus gimnazijoje. Būtent dėl to vėl organizuosime vienos dienos stovyklą, kuri skatina kūrybinę veiklą, lavina saviraišką, ugdo bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius. Bendradarbiaudami su “Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centru” organizuosime mokymus, kaip tapti vieninga komanda.