Projektinė veikla

 

PROJEKTAS „SVAIGINKIS GYVENIMU – 2006“

Trumpas projekto apibūdinimas (reziume)

Projektu „Svaiginkis gyvenimu“ siekiama toliau vykdyti prevencinę veiklą, sieti ją su kūrybine raiška įtraukiant rizikos grupės gimnazistus ir jų šeimas. Rizikos grupės gimnazistams ir jų šeimoms bus sudaryta galimybė sukurti prevencinę reklamą, kolekciją, lankstinuką, fotoreportažą ar kitą kūrybinį darbą. Projekto metu jie galės susitikti su prevencinę veiklą vykdančiais žmonėmis, organizuos kūrybinius vakarus, susitikimus, dalyvaus bendruose gimnazijos ir kitų mokyklų, miesto renginiuose. Veikla bus pristatyta gimnazijos bendruomenei, rajono mokyklose, visuomenei (JTV, TV AVVA, laikraščiai „Naujienos“, „Alio Jonava“ , gimnazistų laikraštis „Aukuras“).

Projektas „Svaiginkis gyvenimu“ – tai kūrybinių projektų (menų projektas „Akibrokštai“, prevencinis projektas „Avangardo dienos“, nakties projektas „Laterna Magica“, projektas - konkursas „Mes prieš AIDS“) jungtis, gimnazijoje turinti tradicijas ir vykdoma jau šešerius metus. Projekto sėkmę atspindi didėjantis projekto dalyvių skaičius (2000 – 2003m.m. - nuo 50 iki 200, 2003 – 2004 m.m. apie - 300, 2004 – 2005 m.m. – 450 ).

Adresatas (kam skirtas projektas): 1- 4 klasių gimnazistai, mokytojai, rizikos grupės mokiniai ir jų šeimų nariai, kitų mokyklų mokiniai.

Projekto vykdytojai:

 • Dalia Paulauskienė – etikos mokytoja metodininkė;
 • Danutė Kasmočienė – biologijos mokytoja metodininkė;
 • Danguolė Greblikienė – technologijų mokytoja metodininkė;
 • Edita Danielienė – dailės mokytoja;
 • Vilma Širkaitė – choreografijos mokytoja;
 • Valdas Antanavičius – muzikos mokytoja;
 • Petras Bieliauskas – technologijų mokytojas;
 • Simona Kačinskaitė – teatro mokytoja;
 • Žydronė Zapolskaitė – geografijos mokytoja;
 • Vida Šerėnienė – socialinė darbuotoja;
 • Lionė Rimkuvienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Gintarė Meslinienė – psichologė.