Projektinė veikla

 

PROJEKTAS „SAUGOK SAVE IR KITĄ“

Projekto įgyvendinimui reikalinga suma 6550 Lt.

Projekto įgyvendinimo terminas 2007 m. (sausis – gruodis)

Trumpas projekto apibūdinimas (reziume)

Vaikų sveikatą lemia daug priežasčių. Kaip nurodo Pasaulinė sveikatos organizacija, 49-53 proc. ją lemia žmogaus gyvenimo būdas. Taigi sveiko gyvenimo būdo formavimas nuo vaikystės yra labai svarbus sveikatos stiprinimo veiksnys.

Augantis žmogus imlus ir lengvai pažeidžiamas. Todėl vaikui reikia žinių, gerų pavyzdžių ir įgūdžių, kad sugebėtų įvertinti negatyvius reiškinius, išsiugdytų teigiamas nuostatas, pajustų atsakomybę dėl savo ir kitų sveikatos.

Tabako rūkymas yra svarbiausias rizikos veiksnys, nužudantis daugiau žmonių nei AIDS, alkoholis, eismo nelaimės, narkotikai, gaisrai, žmogžudystės ar savižudybės kartu. Nuo rūkymo sukeltų ligų kasmet pasaulyje miršta 5 mln. žmonių, vidutiniškai – apie 7 žmones per minutę. (www.pprc.lt.)

2006 metų projekto „Saugok save ir kitą“ tęstinumą gimnazijoje sąlygoja gimnazistų susidomėjimas ir aktyvus dalyvavimas šiame projekte : atliktas tyrimas parodė, kad 41 proc. mokinių gavo labai geros informacijos nerūkymo ir sveikos gyvensenos klausimais. Net 90 proc. mokinių teigia, kad 2006 m. vykdytas projektas „Saugok save ir kitą“ jiems buvo ne tik naudingas, bet jie norėtų gauti daugiau žinių sveikatos ir žalingų įpročių prevencijos temomis.

Gimnazija jau paskelbta „Nerūkymo zona“ ir tai sudaro galimybę apsaugoti nerūkančius ir sumažinti rūkymą gimnazijos teritorijoje. Vienas iš svarbiausių 2006 m. projekto „Saugok save ir kitą“ pasiekimų yra tai, kad gimnazistai nerūko gimnazijos teritorijoje. Siekiant užtikrinti „Nerūkymo zonos“ funkcionavimą gimnazijoje ir mokyti gimnazijos bendruomenę, pirmiausia gimnazistus, sveikos gyvensenos, būtina tęsti šį projektą.

Adresatas (kam skirtas projektas): Gimnazijos bendruomenei, pirmiausia gimnazistams ir mokytojams, siekiant užtikrinti sveikas ir saugias sąlygas, diegti rūpinimosi sveikata įgūdžius.

Projekto vykdytojai:

  • Dalia Paulauskienė – etikos mokytoja metodininkė;
  • Rita Lisauskienė – kūno kultūros vyresnioji mokytoja;
  • Jolanta Abramavičienė – kūno kultūros vyresnioji mokytoja;
  • Danutė Kasmočienė – biologijos mokytoja metodininkė;
  • Elena Bartaškienė – biologijos mokytoja metodininkė;
  • Lionė Rimkuvienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
  • Danguolė Greblikienė – technologijų mokytoja metodininkė;
  • Nerijus Zabarauskas – kūno kultūros vyresnysis mokytojas;
  • Giedrius Paurys – kūno kultūros mokytojas;
  • Giedrė Miliauskaitė – gimnazistų prezidentė.