Projektinė veikla

 

PROJEKTAS „VISADA GALIME RINKTIS“

Projekto įgyvendinimui reikalinga suma: 3800 Lt.

Projekto įgyvendinimo terminas 2007 m. (sausis – gruodis)

Trumpas projekto apibūdinimas (reziume)

„Visada galime rinktis“ – tai kūrybinių projektų jungtis (menų projekto ,,Techno meno dienos“, konkurso ,,Mes prieš AIDS), kurie gimnazijoje organizuojami jau septynerius metus. Juose dalyvauja ne tik gimnazijos, bet ir kitų rajono mokyklų mokiniai. Sėkmę atspindi didėjantis projektų dalyvių skaičius (2003 – 2004 m.m.– 300, 2004 – 2005 m.m. – 450, 2005 – 2006 m.m. - 850).

Taip bus tęsiama prevencinė veikla, kuri orientuota į gimnazijos mokinių socialinių įgūdžių stiprinimą. Tikslas – ugdyti savimi pasitikinčias asmenybes, kryptingai siekiančias savo gyvenimo tikslo ir gebančias atsispirti pagundai vartoti psichoaktyvias medžiagas.

Skatinti ir stiprinti mokinių socialinius ryšius bei įgūdžius planuojama vykdant veiklą „Bendravimo salose“.

Planuojami susitikimai su prevencines programas vykdančiais žmonėmis, kūrybiniai vakarai, bendri gimnazijos ir kitų mokyklų, miesto renginiai, įtraukiant ir mokinių šeimos narius.

Projektas bus pristatytas gimnazijos bendruomenei, rajono mokyklose, visuomenei (rajono televizija, gimnazijos internetinis puslapis, rajono spauda, gimnazistų laikraštis „Aukuras“)

Tikime, kad veikla bus pozityvi alternatyva žalingiems įpročiams.

Adresatas (kam skirtas projektas): Gimnazijos bendruomenei, pirmiausia gimnazistams, jų šeimų nariams ir mokytojams, siekiant stiprinti socialinių įgūdžių kompetencijas, kurios garantuotų sveikos, nepriklausomos ir kryptingos asmenybės ugdymą(si).

Projekto vykdytojai:

 • Jolanta Bieliauskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Dalia Paulauskienė – etikos mokytoja metodininkė;
 • Danutė Kasmočienė – biologijos mokytoja metodininkė;
 • Danguolė Greblikienė – technologijų mokytoja metodininkė;
 • Edita Danielienė – dailės mokytoja;
 • Vilma Širkaitė – choreografijos mokytoja;
 • Audra Noreikaitė – muzikos mokytoja;
 • Irena Juknevičienė – vyresnioji buhalterė;
 • Simona Kačinskaitė – teatro mokytoja;
 • Žydronė Zapolskaitė – geografijos mokytoja;
 • Vida Šerėnienė – socialinė pedagogė;
 • Lionė Rimkuvienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Gintarė Meslinienė – psichologė;
 • Anatolij Vavulo – informacinių technologijų mokytojas.