Projektinė veikla

 

PROJEKTAS „VEIKIME. ĮPRASMINKIME. TOBULĖKIME“

Trumpas projekto aprašymas

Tęstinis projektas „Veikime. Įprasminkime. Tobulėkime“, vykdomas nuo 2007–02–11, sutelkė projekte dalyvavusių mokyklų savivaldos organizacijas ir jų lyderius kryptingai veiklai. Aktyviai projektą vykdžiusi gimnazistų savivalda įgijo savarankiškumo, atsakomybės bei veiklos planavimo ir koordinavimo gebėjimų.

Todėl ir toliau aktyvindami savivaldų organizacijas, grupes, kursime pasitikėjimo erdves mokyklose, sieksime demokratiškesnių santykių klasėse ir mokyklų bendruomenėse. Toliau telksime savivaldas bendrai veiklai, dalinsimės patirtimi, nes tik veikli moksleivių savivalda – reikšminga mokyklos bendruomenės dalis, galinti priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Organizuosime Senamiesčio gimnazijos prezidento rinkimus, kursime gimnazistų tarybos atributiką (vėliava, antspaudas). Rengsime lyderystės seminarus ir patys domėsimės istorinėmis asmenybėmis. Veiklą siedami su svarbiomis Lietuvos istorijos datomis, ją įprasminsime konferencijoje „Mokyklų vardai įpareigoja“.

Projekto grupė:

 • Jolanta Bileiauskienė – pavaduotoja ugdymui;
 • Laima Statkevičienė – istorijos mokytoja;
 • Simona Kačinskaitė – teatro mokytoja;
 • Justė Karpavičiūtė – gimnazistų prezidentė.

Projekto dalyviai:

 • Jonavos Senamiesčio gimnazijos savivaldos grupės
 • Panevėžio rajono Velžio gimnazijos savivaldos atstovai
 • Kauno „Varpo“ gimnazijos savivaldos atstovai
 • Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos savivaldos atstovai
 • Kupiškio L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos savivaldos atstovai
 • Kauno „Rasos“ gimnazijos savivaldos atstovai
 • Kėdainių Šviesiosios gimnazijos savivaldos atstovai
 • Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos savivaldos atstovai
 • Vilniaus Gabijos gimnazijos savivaldos atstovai
 • Jonavos miesto mokyklų savivaldos atstovai

Kūrybinių projektų dalyviai: 250 mokinių, 29 mokytojai.
Konferencijos dalyviai: 112 mokinių, 25 mokytojai.
Iš viso: 362 mokiniai, 53 mokytojai.

Savivaldos organizacijų, grupių atstovai ir jų kuratoriai organizuos bendradarbiavimo renginius, seminarus, kartu kurs demokratinio pasitikėjimo erdves mokyklose, domėsis istorinėmis asmenybėmis, veiklą įprasmins konferencijoje „Mokyklų vardai įpareigoja“. Taip bus siekiama savivaldos struktūrų veiklos kryptingumo, įprasminimo ir pilietinės atsakomybės.

Kaip bus užtikrintas dalyvių iš visų savivaldybių įsitraukimas į projektą?

Bendrą veiklą projekte garantuoja respublikinio mokinių savivaldos grupių sąskrydžio dalyvių - aštuonių Lietuvos gimnazijų bendradarbiavimo sutartis, pasirašyta 2007–01–20 Kėdainiuose, ir respublikinėje konferencijoje Jonavoje „Veikime. Įprasminkime. Tobulėkime“ 2007–11–30 pasirašyta rezoliucija.

Partneriai:

 • Lietuvos Jaunimo Organizacijų Taryba – programų vadovas Arnas Marcinkus
 • Jonavos rajono kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė Lina Paulavičienė – bendri renginiai
 • Jonavos Senamiesčio gimnazijos taryba, pirmininkė Dalia Paulauskienė – bendri renginiai, konsultacijos
 • UAB „TV7“ direktorė Loreta Macionienė – reportažai, laidos Jonavoje ir Kauno regione
 • AB „AVVA“ direktorius Algimantas Žalkauskas – reportažai, laidos Jonavoje

Projekto rezultatai:

 1. Telksime mokyklų savivaldos organizacijas, grupes pilietiškai, kryptingai veiklai.
 2. Tobulinsime demokratijos įgūdžius dalyvaudami gimnazijos prezidento rinkimuose, lyderystės seminaruose.
 3. Sukursime gimnazistų tarybos atributiką (vėliavą ir antspaudą).
 4. Gimnazistų tarybos veiklą ir pilietines nuostatas įprasminsime konferencijoje „Mokyklų vardai įpareigoja“.