Projektinė veikla

 

SVEIKATOS PROJEKTAS „SAUGOK SAVE IR KITĄ“

Projekto įgyvendinimui reikalinga suma 6450 Lt.

Projekto įgyvendinimo terminas 2008 m. (sausis – gruodis)

Trumpas projekto apibūdinimas (reziume)

Šiandienos pasaulis labai dinamiškas, pilnas sukrėtimų ir socialinių permainų. Niekas neapsaugotas nuo gyvenimo situacijų, galinčių sukelti būsenas, vadinamas psichologine krize. Šią būseną išgyvenantis žmogus jaučiasi prislėgtas, vienišas, nesugebantis įveikti iškilusių sunkumų.

Psichologinę krizę itin dažnai išgyvena vaikai ir paaugliai, negalėdami išspręsti jiems svarbių problemų (mokymosi sunkumų, egzaminų baimės, nesutarimų su bendraklasiais, pirmosios meilės, konfliktų bendraujant su tėvais ir kt.). Daug tokių vaikų, bene kasdien išgyvenančių skausmą ir nesulaukiančių pagalbos, yra šalia, kasdien lanko mokyklą, mokinių yra bendraklasiai, draugai.

Žmonės, ilgą laiką esantys šios būsenos ir nesulaukę paramos iš aplinkinių, gali tapti priklausomi nuo alkoholio, rūkalų ar narkotikų, susirgti psichikos ligomis, griebtis savižudybės. Kad taip neatsitiktų arba žmogus pats būtų pajėgus įveikti sunkumus, ypač svarbi prevencija. Išgyvenant psichologinę krizę būtina gauti pagalbą.

Vienintelis efektyvus pirminės prevencijos būdas – formuoti reikiamas nuostatas ir išugdyti sveiko gyvenimo, psichologinius įgūdžius, kurie padėtų paaugliui, jaunuoliui teisingai apsispręsti. Tam paranki yra tęstinė projektinė veikla.

2007 metų projekto „Saugok save ir kitą“ tęstinumą gimnazijoje sąlygoja gimnazistų susidomėjimas, aktyvus dalyvavimas jame ir rezultatyvumas: atliktas tyrimas parodė, kad 38 proc. mokinių sužinojo apie sveikos gyvensenos pagrindus, 26,7 proc. – apie fizinį aktyvumą ir sveikatą, 32,7 proc. – apie paauglių psichologines krizes ir 73,3 proc. mokinių gavo labai vertingos informacijos žalingų įpročių klausimais. 100 proc. mokinių teigia, kad 2007 m. vykdytas projektas „Saugok save ir kitą“ jiems buvo labai naudingas, bet jie norėtų gauti daugiau žinių sveikatos psichologijos ir žalingų įpročių prevencijos temomis.

Gimnazija jau antrus metus paskelbta „Nerūkymo zona“ ir tai leidžia apsaugoti nerūkančius ir sumažinti rūkymą gimnazijos teritorijoje. Vienas svarbiausių 2007 m. „Saugok save ir kitą“ projekto laimėjimų yra tai, kad gimnazijos teritorija išliko „Nerūkymo zona“. Siekiant ir toliau užtikrinti „Nerūkymo zonos“ funkcionavimą gimnazijoje, ugdyti atsparumą psichoaktyvioms medžiagoms ir mokyti sveikos gyvensenos bei pozityvios asmenybės savivertės stiprinimo, kurios sukurtų sveiką ir saugią aplinką, būtina tęsti šį projektą.

Tikslas:

Užtikrinti sveiką aplinką, maksimaliai sumažinti rūkančiųjų skaičių gimnazijoje, stiprinti pozityvios, stiprios asmenybės nuostatas.

Uždaviniai:

 1. Išsaugoti gimnaziją „Nerūkymo zona“.
 2. Suteikti svarbiausių žinių apie vaikų išgyvenamas psichologines krizes ir jų įveikimo būdus.
 3. Ugdyti kritinį mąstymą, atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį.
 4. Sukurti sveikos gyvensenos populiarinimo grupę įtraukiant gimnazijos bendruomenės narius.

Projekto vykdytojai:

 • Rita Lisauskienė – projekto koordinatorė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja;
 • Dalia Paulauskienė – etikos mokytoja metodininkė;
 • Jolanta Abramavičienė – kūno kultūros vyresnioji mokytoja;
 • Danutė Kasmočienė – biologijos mokytoja metodininkė;
 • Lionė Rimkuvienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Danguolė Greblikienė – technologijų mokytoja metodininkė;
 • Vyta Orlovienė – kūno kultūros mokytoja metodininkė;
 • Justė Karpavičiūtė – gimnazistų prezidentė.

Adresatas (kam skirtas projektas):

Gimnazijos bendruomenei, pirmiausia gimnazistams ir mokytojams, siekiant užtikrinti sveikas ir saugias sąlygas, diegiant rūpinimosi fizine ir psichine sveikata įgūdžius.