Mes dalyvaujame

       

                                                2014 - 2015 m.m.

     

        Kovo 5d. lankėmės Jonavos rajono policijos komisariato atvirų durų dienoje.

        Gimnazistai susipažino su miesto policijos pareigūnais, jų darbo specifika, policijos veiklos sistema, galimybėmis ir reikalavimais norint tapti policijos pareigūnu bei tarnybos policijoje privalumais. Pareigūnai demonstravo fizinį pasirengimą, specialiąsias priemones, pristatė kriminalinių įvykių tyrėjo lagaminą ir pademonstravo kaip imami pirštų antspaudai, DNR mėginys, kvapų pėdsakas.

        Vasario 24 – 26 dienomis gimnazistai dalyvavo trijų dienų profesinio veiklinimo veiklose, t.y. Jonavos įmonėse, įstaigose, organizacijose per tris dienas susipažino su skirtingomis profesijomis, bendravo su specialistais, stebėjo jų darbo dieną, pažino profesiją ir išbandė save pasirinktoje srityje.

        3 klasių gimnazistai susipažino su administratoriaus ir renginių organizatoriaus (VŠĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“), veterinaro (UAB „VetPet“), edukacijos vadovo ir muziejininko (Jonavos krašto muziejus),  psichologo (Raimundo Samulevičiaus progimnazija), logopedo (lopšelis-darželis „Saulutė“), direktoriaus (VŠĮ Jonavos greitoji medicinos pagalba), mediko (VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras), žurnalisto (UAB „Naujienos“), IT specialisto ir elektronikos meistro (IĮ „Technoera“) profesijomis.

        Seniau gimnazistai lankėsi ir bendrovėse „Achema“, „Baldai Jums“, „Juta“, Jonavos rajono apylinkės teisme, savivaldybėje, socialinių paslaugų centre, gydymo įstaigose. 

        Vasario 20 d. 1, 2 klasių karjeros diena.

Pirmų klasių mokiniai susipažino su Lietuvos švietimo sistema (arba pagilino jau turimas žinias). Nusistatė, koks yra individualus mokymosi stilius, pildė klausimyną „Kaip aš priimu informaciją“. Rekomendacijas, kaip efektyviau mokytis pagal nustatytą tipą, kaip dirbti su informacija pateikė gimnazijos psichologė Milda Leleivienė. Taip pat žiūrėta laida „Gimnazistai“ ir diskutuota, kiek svarbus prestižas renkantis studijas, darbą.

        Antrų klasių mokiniai aptarė mokymosi ir studijų galimybes Lietuvoje.  Gimnazistai, buvę įmonėse papasakoja savo patirtį: kur buvo, ką sužinojo, ką patys išbandė. Taip pat peržiūrėtas video apie praėjusių metų projektą „Išbandyk profesiją“. Svečiavosi VDU studentės, kurios pristatė studijų programą „Karjera ir profesinis konsultavimas“. Visi mokiniai pildė karjeros planus.

        Vasario 5 d. Litexpo keturios dešimtys 3,4 klasių gimnazistų vyko į Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusią mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą „Studijos 2015“. 
Parodoje gimnazistai susipažino su universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų siūlomomis studijų programomis, sužinojo, kokios specialybės šiuo metu paklausiausios. Seminare „Kuo būti? Kokią specialybę pasirinkti?“ savo patirtimi, įžvalgomis dalinosi ir atsakymų ieškoti padėjo psichologas, asmenybės ir verslo konsultantas Sikstas Ridzevičius. Ypač viliojo erdvės, kur galima susipažinti su Lietuvos aukštosiose mokyklose sukuriamomis inovacijomis, pabuvoti virtualioje realybėje, sulaukti patarimų karjeros konsultacijų zonoje.

        Sausio 27-28 dienomis vyko 2 klasių gimnazistų profesinis veiklinimas. Mokiniai susipažino su miesto savivaldybės specialistų, veterinaro, vaistininko, sveikatos priežiūros bei visuomenės sveikatos specialisto, juristo ir ekonomisto, ikimokyklinio ugdymo pedagogo, IT specialisto, elektroninės įrangos meistro profesijomis. Gimnazistai lankėsi Jonavos savivaldybės Architektūros ir urbanistikos, Švietimo, kultūros ir sporto, Remonto ir statybos, Vaiko teisių apsaugos skyriuose, Visuomenės sveikatos biure, Pirminės sveikatos priežiūros centre, Jonavos vaistinėje, Greitosios medicinos pagalbos stotyje, Veterinarijos centre „VetPet“, UAB „Jonavos paslaugos“, įmonėje „Technoera“.

        Sausio 23d. trisdešimt 2 klasių mokinių dalyvavo profesinio kryptingumo tyrime. Profesinių interesų, polinkių ir asmeninių savybių ištyrimas bei aptarimas padeda mokiniui pasirinkti mokslo, studijų kryptį.  Su mokiniais dirbo psichologė Inga Abramavičienė, turinti ilgametę darbo patirtį šioje srityje. Gauti tyrimo rezultatai pristatyti ir aptarti individualių konsultacijų metu.

        Sausio 16 d. lankėmės Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto renginyje „Moksleivių diena“.

VDU absolventai, įvairių sričių specialistai (teisininkas, vertėja, ekologė, įmonės vadovas, marketingo specialistas ir kt.) pasakojo apie savo specialybes, dalinosi patirtimis ir patarimais. Paskaitas skaitė universiteto lektoriai ir studentai. Užsienio kalbų institutas pasiūlė pažintį su daugybe skirtingų kalbų - mokiniai dalyvavo įvadinėse suomių, italų, ispanų,  turkų, japonų kalbų pamokėlėse. Dalis gimnazistų įsivertino savo anglų kalbos žinias atlikdami bendrųjų pasiekimų testą. Abiturientams mugėje  pateikta visa aktuali  informacija  apie priėmimą į universitetą,  apie visus veikiančius fakultetus, studijų programas, Studentų atstovybės veiklas.

        Gruodžio 8-11 dienomis antrų klasių mokiniai per klasių valandas susipažino su mokymosi ir studijų galimybėmis Lietuvoje. Ši informacija aktuali galvojantiems apie ateitį ir svarstantiems, kur tęsti mokslus įgijus pagrindinį išsilavinimą. Nuosekliai apžvelgti vidurinio išsilavinimo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo principai, pateikti naujausi tyrimų duomenys apie lietuvių išsilavinimo lygį, įvardinti kolegijų ir universitetų skirtumai.

        Gruodžio 3d. trečių klasių gimnazistai susipažino su farmacininko profesija per pažintinį profesinio veiklinimo vizitą. Biomedicinos srauto mokiniai vyko į vieną didžiausių ir ilgiausiai veikiančią Lietuvos farmacijos kompaniją AB „Sanitas“ ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultetą. Mokiniai sužinojo, kokių dalykų egzaminų reikia abiturientui, norint įstoti, kokie dalykai dėstomi per penkerius studijų metus universitete, kokios karjeros galimybės.  Su gimnazistais bendravo  Analizinės ir toksikologinės chemijos katedros vedėjas prof.dr. Liudas Ivanauskas, išvardinęs bene dešimt chemijos disciplinų dėstomų studentams.

        Gruodžio 2d. vyko projekto „Kam to reikia“ susitikimas su savanoriu-praktiku Pauliumi Gabševičiumi. Pamoka, anot svečio, skirta gimnazistams, neapsisprendžiantiems dėl būsimos profesijos. Kiekvienas patarimas buvo pagrįstas pavyzdžiu iš asmeninio gyvenimo, akcentuota savęs pažinimo reikšmė, asmeninių savybių ir profesijos dermė, pateiktos ištraukos iš realių darbo pokalbių.

        Lapkričio  24-28 dienomis visoje šalyje antrą kartą organizuota Nacionalinė karjeros savaitė, globojama Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Senamiesčio gimnazija. Per savaitę devyni praktikai iš septynių įstaigų bei organizacijų susitiko su 2 klasių mokiniais ir dalijosi asmenine patirtimi, supažindino su profesijomis.
        Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas  Audrius Šulga supažindino mokinius su valstybės tarnautojo, Teisės skyriaus vedėjas Justas Budriūnas - teisininko profesija. Apie darbą didžiausioje miesto įmonėje pasakojo AB „Achema“  personalo vadybininkė Inga Jakučinskienė, apie  inžinieriaus technologo darbo dieną - buvęs gimnazistas Justas Sadzevičius. Taip pat viešėjo nacionalinės kategorijos krepšinio teisėjas Mantas Butvilas, UAB „Also Lietuva“  pardavimų vadovas Paulius Gabševičius, įmonės „Technoera“ vadovas Elmantas Mickevičius, Jelena Pališkienė, Jonavos rajono PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistė ir Irma Pranaitytė iš UAB „Baldai Jums“ pristatė baldų technologo profesiją.

        Lapkričio 21d., minint Lietuvos kariuomenės diena, su gimnazistais susitiko buvęs Senamiesčio gimnazijos mokinys, Lietuvos karo akademijos absolventas, Lietuvos kariuomenės kapitonas Ignas Vėžys. Su karininko profesija mokiniai susipažino aktyviai atsakinėdami į protmūšio klausimus.

        Lapkričio 19d. organizuotas seminaras 1 klasių mokiniams bei mokytojams „Efektyvus darbas su informacija: kaip geriau suprasti, įsiminti ir išmokti“. Mokiniai susipažino su informacijos priėmimo ir tvarkymo principais, informacijos sisteminimo technikomis, darbo su informacija režimu. Dalyviai tuoj pat praktiškai  išbandė laiko ir veiklos planavimo technikas.

        Lapkričio 12d. įvyko susitikimas su įmonės „Kalba.lt“ atstove Renata Škimeliene. Mokiniai su lektore diskutavo apie profesijos pasirinkimo svarbą, studijų užsienyje patrauklias puses, studijų programas ir reikalavimus norintiems stoti (rekomendacijos, motyvacinis laiškas, geras pažangumas ir kt.).

        Spalio 24d.  antrų klasių mokiniai dalyvavo vienos dienos „Savęs pažinimo stovykloje“, kuri vyko Darbo biržos patalpose. Užsiėmimų tikslas padėti mokiniams geriau pažinti save ir tobulinti asmeninės karjeros valdymo įgūdžius.

        Spalio 22d.  vyresnių klasių mokiniai dalyvavo paskaitoje „Visi priimame sprendimus, tačiau vengiame pasekmių“, kurią vedė Tarptautinio LCC universiteto lektorius Emilijus Gricius. Svečias dalindamasis asmenine patirtimi iš kelionių apgailestavo, kad šiuolaikiniai mokiniai visose šalyse, visose mokyklose vienodai abejingi savo ateičiai. Mokiniams pateikti kasdieniai pavyzdžiai, įrodantys, kad kiekvienas veiksmas turi pasekmes.  Lektorius ragino jaunimą mąstyti ir logikos dėsniais vadovautis ne tik mokyklos suole, bet ir tolesniame gyvenime.

        Spalio 20d. gimnazijoje viešėjo Asmeninių finansų instituto vadovė Odeta Bložienė. Viešnia kalbėjo apie asmeninių finansų valdymą pradedant savarankišką gyvenimą. Įdomus faktas, kad Lietuvoje vaikas iki 18 metų tėvams kainuoja apie 150 000 litų. Finansų ekspertė pabrėžė, kad savarankiškas gyvenimas suteikia ne tik laisvę, bet ir atsakomybę (finansinę taip pat). Mokiniai įsitikino, kad asmeninius finansus reikia planuoti bei valdyti.

        Krašto apsaugos ministerija inicijavo Krašto apsaugos dieną Lietuvos kariuomenės įgulose. Spalio 8d. vyresniųjų klasių gimnazistai, planuojantys stoti į Lietuvos karo akademiją bei  1b ir 1d klasių mokiniai lankėsi Karaliaus Mindaugo mechanizuotame pėstininkų batalione ir Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke. Mokiniai susipažino su Lietuvos kariuomene, kario profesija, sužinojo, kokie galimi karo tarnybos būdai. Tiek vaikinai, tiek ir merginos smalsiai apžiūrinėjo karinę techniką: tankus, šarvuočius, ginklus, matavosi neperšaunamas liemenes bei šalmus, susipažino su kariais iš Amerikos. Kariai patarė kaip elgtis ekstremaliose situacijose, mokė, kaip miške keletu būdu įkurti laužą, filtruoti vandenį, kad jis taptų geriamas. Visi jėgas išbandė lazerinėje šaudykloje, estafečių rungtyje, išmoko lygiuoti ir paragavo kareiviškos košės.

        Spalio 2 dieną 1b ir 2c klasių mokiniai stebėjo pirmąją šių mokslo metų e-pamoką, kurią vedė informacinių technologijų (IT) korporacijoje „Google" dirbantys lietuvaičiai. Projekto „Kam to reikia“ iniciatyva, e-pamoka buvo transliuojama tiesiogiai iš „Google" būstinės Airijoje! Pamokos metu „mokytojai“ Indrė ir Mantas apžvelgė globalias IT tendencijas, visuotinį judėjimą link skaitmenizacijos bei įvairiausias korporacijos vykdomas inovacijas. Pristatytos galimybės Lietuvos moksleiviams įsitraukti į inovacijų kūrimą. Gimnazistai sužinojo, kaip naudojantis „Google" instrumentais galima įdomiai mokytis, susirasti nemokamų seminarų, paskaitų dominančiomis temomis ir savarankiškai gilinti žinias. Lektoriai pateikė realius pavyzdžius, kaip nuo BLOG‘o (internetinio dienoraščio) rašymo, į Youtube įkeltos dainos ar komentarų apie žaidimus prasideda svaiginanti karjera.

        Rugsėjo 26 dieną 2,3 klasių mokinių grupė apsilankė atviroje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto genetikos laboratorijoje ir iš arčiau susipažino su žmogaus ir gyvūnų tyrimo metodais. Laboratorijoje mikroskopais apžiūrėjo žmogaus ir gyvūnų, sergančių genetinėmis ligomis, chromosomas, stebėjo, kaip atrodo vaisinės muselės, turinčios įvairių defektų. Kartu sužinojo apie genetikos studijas Lietuvos Sveikatos mokslų universitete.

        Kitas edukacinės išvykos etapas – renginiai Kauno technologijos universitete. Atvirose parodose ir laboratorijose, pagyvintose spalvingu lazerių šou, galima išsamiai pažinti žmogaus organizmą, apžiūrėti architektūros ir dizaino studentų darbus bei dalyvauti kvapą gniaužiančiuose moksliniuose eksperimentuose.

Projektas „Tyrėjų naktis“ atveria duris į magišką mokslo pasaulį - tyrimų laboratorijas, universitetus – bei suteikia galimybę atskleisti jo paslaptis. Dalyvavimas painiuose eksperimentuose, pažintis su sudėtinga laboratorijos įranga bei vieta, kurioje visi klausimai virsta atsakymais pasijusti tikru mokslininku. (Chemijos mokytojos Danguolės Greblikienės įspūdžiai)

 

                                       2013 - 2014 m.m.

 

         Balandžio 23 d.  2 ir 3 klasių gimnazistai apsilankė Kauno technikos kolegijoje. Vaikinai sužinojo, kad šioje mokykloje rengiami automobilių techninio eksploatavimo specialistai, auto-elektronikos, diagnostikos inžinieriai, medžiagų apdirbimo specialistai, elektrikai, elektronikos specialistai, statybos  ir kelių inžinieriai. Lankėmės auditorijose, bendravome su dėstytojai bei studentais. Aplankėme vienintelį Lietuvoje „Bosch“ mokymų centrą, kuriame praktikuojasi kolegijos studentai, besimokantys remontuoti ir prižiūrėti automobilius. Tęsdami kelionę nuvykome  prie rekonstruojamo Kauno Panemunės tilto, kur UAB „Kauno tiltai“ darbuotojai supažindino su statybos srities specialybėmis ir kasdienio darbo subtilybėmis. Taip pat apžiūrėjome Kruonio hidroakumuliacinę, važinėdami po teritoriją susipažinome su gana sudėtingais elektrinės  veikimo principais,   hidrotechniniu  kompleksu, kuris  turi dvi vandens  saugyklas  –  aukštutinį  ir  žemutinį  baseinus. Pasirodo, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė – vienintelė  tokio tipo  elektrinė  Baltijos šalyse. 

 

        Balandžio 3d. visus „moksliukus“ subūrė mokslo populiarinimo renginys „Tyrėjo diena“. Išmargintu autobusiuku į gimnaziją atvyko projekto „Jaunasis tyrėjas“ mokslininkų komanda. Sporto salėje greitai „išdygo“ mobilusis planetariumas, kuriame vyko paskaita „Mes ir Visata“. Aktų salėje vykusi paskaita supažindino mokinius su biomechanika ir judesių registravimo sistema. Antrojo aukšto fojė pusdieniui pavirto kino sale, kur demonstruotas 3D filmas „Aš žmogus“. Gimnazistai iš arti stebėjo greitaveikės filmavimo kameros galimybes, čia pat filmuota ir stebėta, kaip į vandens dubenį krenta vandens lašas, kaip įsižiebia degtuko liepsna, sprogsta pripūstas balionas.  

        Šis renginys tikrai sustiprino susidomėjimą moksline veikla, svečiavęsi mokslininkai ragino gimnazistus tapti jaunaisiais tyrėjais, akcentavo tiksliųjų mokslų reikšmę ir perspektyvas.

 

        Balandžio 2 dieną lankėmės Jonavos policijos komisariate, kur vyko susitikimas su Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato vadovai. Gimnazistai susipažino su pareigūno profesija, Lietuvos policijos mokykla, stojimo tvarka, įsidarbinimo arba tęstinių studijų aukštosiose mokyklose galimybėmis. Jonavos policijos komisariato atstovai paragino jau dabar tapti Jaunaisiais policijos rėmėjais, nes tai puiki galimybė iš arčiau susipažinti su kasdiene pareigūno veikla.

 

        Kovo 21 d. gimnazistams buvo pristatyta Kauno taikomosios dailės mokykla, kur ruošiami baldžiai, leidybos maketuotojai, reklamos gamintojai, keramikos ir metalo dirbinių gamintojai, kompiuterinės grafikos bei logistikos specialistai ir logistai. Susidomėjusius mokyklos atstovės kvietė iš arčiau susipažinti ir atvykti į atvirųjų durų dienų renginius.

 

        Kovo 18 dieną gimnazistai lankėsi Jonavos politechnikos mokyklos organizuotoje Karjeros dienoje. Šeimininkai pasitiko svetingai, pasakojo, kokie specialistai yra rengiami, kaip vyksta mokymasis ir kokios veiklos po pamokų, vedžiojo po atnaujintus kabinetus, dirbtuves. Bendruomenė tądien įrodė, kad mokykloje sukurta jauki ir saugi ugdymo aplinka, diegiami šiuolaikiniai ugdymo metodai ir technologijos.

 

        Kovo 17 – 21 dienomis miesto verslininkai, įmonių vadovai vedė ekonomikos pamokas 2 klasių mokiniams. Apsilankė UAB „Rabinta“ direktorius Gintautas Strelčiūnas, UAB „Lonas“ įkūrėjas ir ilgametis vadovas Kazimieras Jakutis, UAB „Agrochema“ direktorius Mindaugas Balkus, UAB „Binčis“ finansininkė Jolita Peleckienė ir SEB banko atstovė Jūratė Pašukonienė.

Mokiniai daugiau sužinojo apie mieste veikiančias įmones, smalsavo, kaip klostėsi verslininkų, vadovų asmeninis karjeros kelias. Svečiai akcentavo, kaip svarbu šiandien mokėti kelias užsienio kalbas, kad  versle svarbu laikytis duoto žodžio, nes pasitikėjimas prarandamas greitai – pakanka vieno nesąžiningo poelgio, skatino mokinius turėti savo nuomonę ir mokėti argumentuoti, nes šis gebėjimas svarbus ir mokykloje,  ir versle.

 

        Vasario 17 – 21 d. 2 klasių gimnazistai dalyvavo projekte „Išbandyk profesiją“. Projekto tikslas - sudaryti galimybę mokiniams pažinti tam tikros profesijos subtilybes, prisiliesti prie kasdienės veiklos konkrečioje  įmonėje/organizacijoje/biudžetinėje įstaigoje. Bendradarbiauti ir prisidėti prie tikslo įgyvendinimo sutiko šios įmonės: UAB „Achema“, UAB „Agrochema“, UAB „Baldai Jums“, UAB “Juta”, Jonavos  rajono apylinkės teismas, Jonavos rajono savivaldybė, Jonavos socialinių paslaugų centras, VŠĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“,  lopšelis-darželis “Lakštingalėlė”, UAB “VetPet LT”, UAB “Jonavos vaistinė”, UAB “Juodmenos šeimos klinika”, IĮ “Odontologijos klinika”, UAB “Joneda”, UAB “Naujienos”, IĮ “Technoera”.

        Dvi dienas mokiniai stebėjo ir patys veikė realiose darbo vietose, išbandė chemijos inžinieriaus, administracijos darbuotojo, logisto, buhalterio, ekonomisto, inžinieriaus mechaniko, baldų technologo, veterinaro, farmacininko, mediko, žurnalisto, rinkodaros specialisto, teisininko, socialinio darbuotojo profesijas. Įmonių, įstaigų atstovų mintys bei gimnazistų įspūdžiai apibendrinti video reportaže.

 

        Vasario 14 d. gimnazijos 1,2 klasių mokiniams vyko Karjeros diena.

        Pirmų klasių auklėtojos supažindino mokinius su Lietuvos švietimo sistema. Vėliau buvo tobulinamas gebėjimas mokytis, t.y. gimnazistai užpildę klausimynus sužinojo, koks yra jų mokymosi stilius ir kaip kiekvienas priima informaciją. Be to, sužinojo, koks yra kiekvieno asmenybės tipas (anketa sudaryta pagal J.Holland‘ą) – realistinis, intelektualusis, meninis, socialusis, verslusis ar konvencionalusis. Rezultatus aptarė ir rekomendacijas pateikė psichologė Erika Černiauskienė. Po pertraukėlės pirmokai žiūrėjo laidos „Gimnazistai“ įrašą ir diskutavo, ar svarbus „prestižas” renkantis specialybę, darbą, mokyklą.

        Antrų klasių mokiniai su auklėtojomis aptarė, kokios tolimesnio mokymosi galimybės įgijus pagrindinį išsilavinimą. Atlikę testą „Koks jūsų karjeros kelias“, mokiniai kėlė ateities tikslus ir samprotavo, kaip juos įgyvendinti, pildė karjeros planus. Vėliau gimnazistams paskaitas skaitė Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto dėstytojai. Lektorė Vitalija Venckuvienė patarė, kaip produktyviai mokytis, lektorė Lina Klovienė aiškino, kokių specialistų paklausa augo net krizės metu. Lektorius Gediminas Dapkus paskaitoje „Juodai baltas marketingas: spalvas renkiesi Tu!” pristatė  marketingo subtilybes, tikslus ir jo galią.

 

        Sausio 30 d. į „Studijų mugę“ sukviestas būrys aukštųjų mokyklų atstovų.  Iš anksto apklausti vyresniųjų klasių mokiniai panoro susitikti su Kauno ir Vilniaus universitetų bei kolegijų nariais. Atvyko abu techniškieji universitetai - Vilniaus Gedimino technikos ir Kauno technologijos. Gausios pajėgos pristatė Vilniaus universiteto studijų programas - Tarptautinio verslo mokyklos, Gamtos mokslų bei  Kauno humanitarinio fakultetų atstovai.  Mykolo Romerio universitetas pristatytas kaip aktyviai plėtojantis tarptautinius ryšius, Vytauto Didžiojo – kaip viena liberaliausių aukštųjų mokyklų,  o Aleksandro Stulginskio -  kaip viena seniausių Lietuvoje valstybinė aukštojo mokslo ir studijų institucija.

        Gimnazistus kooperuotis ir kurti kvietė Vilniaus kooperacijos kolegija, siūlanti studijas ir Kaune. Daugelio mokinių dėmesio sulaukė Kauno kolegija, kur rengiami technologijos, socialinių mokslų, biomedicinos, humanitarinių mokslų ir meno sričių specialistai. Gimnazijos vaikinai, besidomintys techninio profilio specialybėmis, stebėjo Kauno technikos kolegijos pristatymą. Mylintieji gamtą rinkosi į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos pristatymą.

Šiame jau tradiciniu tapusiame renginyje aukštosios mokyklos supažindina gimnazistus ir mokytojus su studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis, priėmimo tvarka. Atvykę dėstytojai ir studentai (dažniausiai atvyksta buvę gimnazistai) pataria ir konsultuoja, kaip pasirengti studijoms, kokių žinių ir gebėjimų reikia norint papildyti studentų gretas.

 

        Sausio 8 d.  daugiau kaip trisdešimt 2 klasių mokinių pildė profesinio kryptingumo testus. Profesinių interesų, polinkių ir asmeninių savybių ištyrimas bei aptarimas padeda mokiniui pasirinkti mokslo, studijų kryptį. Gauti tyrimo rezultatai pristatyti ir aptarti individualių konsultacijų metu.

 

         Gruodžio 9 – 12 d. antrų klasių mokiniams vestos integruotos etikos ir ugdymo karjerai pamokos. Tema – „Mano ateities vizija“. Karjeros specialistė Jolanta Macaitienė akcentavo, kad ateities vizija yra atspirties taškas mokiniams planuojant karjerą. Etikos mokytoja Dalia Paulauskienė pasiūlė gimnazistams keliauti laiku ir mintimis nusikelti į ateitį. Mokinių mintys, kaip jie įsivaizduoja save trisdešimtmečiais - kur jie gyvena, kokį darbą dirba, kur atostogauja nugulė  popieriaus lapuose.

 

                                     2013 m.

 

        Lapkričio 11 – 15 d. visoje šalyje buvo organizuojama Nacionalinė karjeros savaitė. Prie šios prasmingos iniciatyvos prisijungė ir Jonavos Senamiesčio gimnazija. Per keturias dienas dešimt įvairių sričių profesionalų  pasakojo 2 klasių gimnazistams apie savo darbą.

        Pirmąją pamoką vedė didžiausios mieste įmonės AB „Achema“ atstovas - Gitenis Subačius, personalo ir bendrųjų reikalų direktorius.

        Teismų vietą valdžių sistemoje aiškino Lolita Nekrošienė, Jonavos rajono tesimo teisėjo padėjėja.

        Buvęs gimnazistas, dabar Jonavos rajono savivaldybės Teisės skyriaus vedėjas Justas Budriūnas linksmai ir gyvai pristatė teisininko profesiją.

        Apie informacinių technologijų naudojimą kasdienybėje pasakojo įmonės „Technoera“ vadovas Elmantas Mickevičius.

        Įkvepiančią pamoką vedė prieš ketverius metus gimnazijos duris užvėrusi ir tik šį pavasarį ekonomikos bakalauro diplomą gavusi Justė Rukšėnaitė, „IBM Lietuva“ finansų analitikė.

        Iš Kauno atvykusi Jurgita Čepienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus pavaduotoja, pasakojo ne tik apie „Sodrą“, jos sandarą, funkcijas, bet ir apie savo karjeros kelią. Ji ragino mokinius išsikelti tikslą ir atkakliai, kryptingai jo siekti.

        Psichologo profesiją, darbo pobūdį pristatė Fausta Cikanavičienė, Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė.

        Raimonda Daunoravičienė, Jonavos rajono PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistė aiškino, kokie reikalavimai keliami siekiantiems tapti policijos pareigūnais.

        Protmūšiu ir aplodismentais baigėsi VŠĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro“ direktorės Joanos Gudžiūnienės pamoka.

 

Gruodžio 4d. gimnazijoje lankėsi Paulius Lukauskas, buvęs šios mokyklos auklėtinis. Svečias pasakojo, kaip klostėsi jo asmeninė karjera pradedant nuo mokyklos šaškių būrelio, kokios buvo svajonės ir kaip jos pildėsi, kaip studijuodamas verslo vadybą Vytauto Didžiojo universitete atrado tarptautinę studentų organizaciją AIESEC ir kiek patirties pasisėmė keliaudamas. Profesinės patirties teko semtis Londone, dirbant „Procter & Gamble“, vienoje didžiausių asmeninius reikmenis ir namų apyvokos produkciją gaminančių pasaulio kompanijų. Gyvenimo aprašymą papildė vykdoma privati veikla - derybų mokymai, rengiami bendradarbiaujant su Didžiosios Britanijos kompanija „The Gap Partnership“. Teko paragauti darbo valstybiniame sektoriuje – tris su puse metų vadovauta VŠĮ „Versli Lietuva“. Šiandien Paulius Lukauskas - sėkmingas verslininkas, plėtojantis prekybą „LinenMe“ ženklu pažymėtais lietuviškais lino gaminiais.

        Svečias drąsino mokinius: „Nenustokite svajoti“ ir citavo visiems žinomą žmogų Walt‘ą Disney‘ų – „Jei gali apie kažką svajoti, gali tai įgyvendinti“ („If you can dream it you can do it“).

 

        Lapkričio 28 d. vyko seminaras „Kaip efektyviai mokytis“, kuriame dalyvavo 30 pirmų klasių mokinių. Užsiėmimus vedė Laurynas Pečkaitis - profesionalus lektorius, konsultantas, Asociacijos „Intelektinio Kapitalo Ugdymo“ direktorius, „Svajonių mokyklos“ vadovas, mokomųjų produktų autorius (audioprograma „Geniali atmintis“, videoprograma „Viskas apie kūno kalbą). Gimnazistai sužinojo, kaip pagerinti įsiminimo galimybes, kokie yra mokymosi, įsiminimo metodai, padedantys efektyviai įsisavinti įvairią informaciją.

        Pirmos dvi pamokos buvo skirtos teorinės dalies aptarimui: kaip dirba smegenys įsimenant informaciją, kokia turi būti mokymosi aplinką, kokios pagrindinės atminties taisyklės, aptarta atsipalaidavimo svarba įsiminimui. Didesnę laiko dalį lektorius skyrė metodų pristatymui ir praktinėms užduotims.  Gimnazistai praktikavosi, kaip įsiminti žmonių veidus ir vardus, užsienio kalbų žodžius, kaip naudoti asociacijas arba skaičius, ypač smagus kelionės metodas.

 

        Lapkričio 7d. apie studijas užsienyje pasakojo organizacijos „Fox universitetai“ atstovas Mindaugas Samuolaitis. Ši organizacija Lietuvoje atstovauja virš 50 universitetų iš daugiau kaip 19 pasaulio šalių, tačiau dažniausiai pasirenkamos šalys – Didžioji Britanija, Danija, Olandija, Švedija.  Kadangi FOX turi tiesiogines sutartis su universitetais, veikia supaprastinto stojimo sąlygos. Tai reiškia, jog į daugumą FOX universitetų tinka Dream Foundation testas.

 

        Lapkričio 6d. gimnazijoje lankėsi įmonės „Kalba.lt“ atstovė  Renata Škimelienė. Apie studijas užsienyje daugiau sužinoti panoro 70 vyresniųjų klasių gimnazistų.

Mokiniai susipažino su bendrove, kuri jau 20 metų sėkmingai organizuoja užsienio kalbų kursus Lietuvoje ir užsienyje, konsultuoja abiturientus studijų užsienyje klausimais, padeda pasiruošti brandos egzaminams ir teikia kitas su užsienio kalbomis susijusias paslaugas. Taip pat kiekvienais metais rengia  stovyklas vaikams ir paaugliams Lietuvoje ir užsienyje.  „Kalba.Lt“ personalas – daugiau nei 100-as kvalifikuotų savo srities specialistų.

 

        Spalio 25d. 1b klasės gimnazistai, lydimi istorijos mokytojos Laimos Statkevičienės ir karjeros koordinatorės Jolantos Macaitienės, lankėsi Jonavos rajono apylinkės teisme. Teismas atveria duris mokiniams Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienos proga. Gimnazistams tai galimybė  susipažinti su teismų sistema Lietuvoje, teismo veikla ir jo vykdomomis funkcijomis, teismų simbolika.

        Atvykus pasitiko ir į teismo salę palydėjo teisėjo padėjėja, specialistė ryšiams su visuomene Daiva Mikšytė. Ji pristatė  pagrindinį  Lietuvos Respublikos teisės aktą – Konstituciją, taip pat Baudžiamąjį, Administracinių teisės pažeidimų, Civilinį kodeksus. Teisėjo padėjėja Lolita Nekrošienė pasakojo apie savo pareigybę, įvardino kur ir kiek metų tenka studijuoti, norint dirbti šį atsakingą darbą. Teismo pirmininkė Jolanta Damulienė dalijosi asmenine patirtimi, vardino įsimintiniausias bylas, atsakinėjo į mokinių klausimus.

 

       Spalio 18 d.  2,3 klasių mokiniai, lydimi informatikos mokytojo Vytauto Simanavičiaus ir karjeros koordinatorės Jolantos Macaitienės, lankėsi Lietavos pagrindinėje mokykloje, kur vyko renginys „IT – tavo rytdienai“. Pirmojo aukšto fojė vyko informacinė mugė, kurioje prisistatė Jonavos viešoji biblioteka, Lietuvos darbo birža, DNB, SEB ir Swed bankai, projektai „Draugiškas internetas“ ir  „Kam to reikia“.

Pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi savo įmonių steigėjai, įvairių profesijų atstovai. Gimnazistai išgirdo sėkmės istoriją kaip hobis tapo verslu, sužinojo, kokia IT specialistų įvairovė, kaip galima pradėti savo verslą turint mažai pinigų, kaip susikurti mobiliąją programėlę. Visi pranešėjai akcentavo informacinių technologijų specialistų poreikį, skatino jaunimą daugiau dėmesio skirti technologijų išmanymui ir gerai pasverti, kokią profesiją rinktis ateityje. Renginį inicijavo aljansas „Langas į ateitį“.

 

        Gegužės 15 d. vyko visuotinis 2 klasių mokinių ir tėvų susirinkimas dėl Individualaus ugdymo plano sudarymo. Pavaduotojas Saulius Brazauskas pristatė ugdymo plano sudarymo principus, gimnazijos siūlomus ugdymo dalykus. Karjeros specialistė Jolanta Macaitienė aptarė individualaus mokinio plano ir būsimų studijų sąsajas.

Visą gegužės mėnesį antrokams organizuotos informacinės klasės valandos, vyko individualios konsultacijos Karjeros centre, mokiniai ir tėvai  aktyviai domėjosi, aiškinosi subtilumus, bendromis jėgomis sudarinėjo individualius ugdymo planus.

 

        Balandžio 25 d. vyko Kauno technikos kolegijos pristatymas. Kolegijos atstovai pristatė šias studijų programas: automobilių techninis eksploatavimas, autotransporto elektronika, elektronikos technika, elektros energetika, kelių ir statybos inžinerija, medžiagų apdirbimo inžinerija. Kad šie specialistai yra reikalingi darbo rinkoje, kad geri specialistai be darbo neliks,  patvirtino įmonės „Enerstena“ vadovas. Būtent šioje įmonėje studentai atlieka praktiką, o geriausieji yra kviečiami dirbti energetikos bei pramonės objektuose, gamina biokuro katilus, įrengia ir ekspoatuoja modernias biokatilines.

 

        Balandžio 24 d. profesijų diena. „Daryk karjerą drąsiai“. Gimnaziją aplankė garbingi miesto žmonės ir svečiai: UAB „Achema“ generalinis direktorius Valdemaras Vareika, Kredito unijos „Jonavos žemė“ vadovė Rita Latviūnienė, UAB „Web Partners“ direktorius Mindaugas Juodaitis, UAB „Haldeta“ direktorius, Kauno kolegijos dėstytojas Mindaugas Samuolaitis, UAB „Talpinimo centras“ direktorius Evaldas Pakštys, buvęs gimnazistas, Vičiūnų grupės rinkodaros projektų vadybininkas Edgaras Roličius. Po įžangos aktų salėje, išsiskirsčius į klases po pusvalandį bendrauta su dviem iš įvairių profesijų atstovų: įmonės direktoriumi, bankininke, interneto rinkodaros ekspertu, logistu ir Kauno kolegijos dėstytoju, aktoriumi, statybos inžinieriumi ir informacinių technologijų specialistu.  Po renginių gimnazistai džiaugėsi: „Labai patiko, nes svečiai paprastai pasakojo apie savo asmeninę patirtį“; „Tai privertė mane susimąstyti, ką noriu dirbti ateityje“; „Įdomu klausytis tų, kurie yra verslūs ir pasiekė savo gyvenimo tikslą“.

 

        Balandžio 23 d. 1,2 klasių mokiniai lankėsi Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakultete. Gimnazistai lankėsi mokykloje, kur yra mokomi aprangos dizaineriai, dailės mokytojai, dailės specialistai, dizaineriai, meno kūrinių restauratoriai, fotografijos specialistai, įvaizdžio dizaineriai. Mokiniai pamatė, kaip studentai dirba dirbtuvėse, dėstytojai pasakojo, kokios technologijos naudojamos, koks kelias nuo eskizo iki meno kūrinio. Gimnazistai galėjo ne tik pamatyti, bet ir paliesti tekstilės, stiklo, molio, odos dirbinius, kuriuos sukūrė būtent studentai.

 

        Balandžio 22-26 d. - verslumo savaitė 2 klasių mokiniams.  Visą savaitę ekonomikos pamokas vedė  miesto verslininkai.  Apie savo įmonių veiklą kalbėjo mokiniams žinomų įmonių vadovai - UAB „Baldai jums“ direktorius Alfonsas Meškauskas, IĮ „Technoera“ direktorius Elmantas Mickevičius, UAB „Atgaiva Tau“  direktoriaus pavaduotoja rinkodarai Aldona Vičiulienė, ir mažiau žinomų įmonių - UAB „ Binčis“ savininkai Jolita ir Edvinas Peleckai, UAB „Soloservis“ direktorius Arnoldas Rutkauskas.  Mokiniai sužinojo, kaip pradėti savo verslą, kaip jį vystyti, kokie sunkumai gali laukti ir kokia mokesčių našta gula ant verslininkų pečių.

 

        Balandžio 10 d. buvę gimnazistai, dabar Vilniaus universiteto studentai Jūratė Vaznytė ir Tomas Kaveckas pristatė geologijos studijų programą. 2,3 klasių mokiniai sužinojo, jog Vilniaus universitetas yra vienintelė Lietuvos aukštoji mokykla, rengianti geologus. Studentai vardino  dėstomus dalykus, pasakojo apie praktikas, kurios vyksta Lietuvoje ir kituose kraštuose. Taip pat minėjo, kur galima dirbti įgijus minėtą specialybę, kokios perspektyvos. Dalyviai diskutavo šiandien aktualia tema – skalūninių dujų gavyba Lietuvoje, kokios yra galimybės ir kokios kyla grėsmės.

 

Kovo 15d. vyko Pasieniečių mokyklos ir pasieniečio profesijos pristatymas. Buvęs gimnazistas, dabar jau kursantas Vaidas Medvedevas patraukliai pristatė šią mokyklą. Gimnazistai sužinojo, kad vos per pusantrų metų, pagal naujausią mokymo programą, galima įgyti pasieniečio kvalifikaciją.

Mokykla įkurta 1991 metais. Nuo 2007m. Pasieniečių mokykla persikėlė į  naujai pastatytą, modernų kompleksą Vilniaus rajone, Medininkuose. Šiuolaikiškai įrengtose patalpose kursantams yra sudarytos puikios mokymosi ir buities sąlygos.

Norintys įstoti, turi praeiti atranką. Pretendentas turi būti nepriekaištingos reputacijos, ypač svarbu gera sveikata, atitikti fizinio pasirengimo reikalavimus. Akcentuota, jog visi kursantai įdarbinami Valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniuose. Absolventams suteikiami pirminės grandies pareigūnų vidaus tarnybos grandinio laipsniai. Taip pat, baigusieji mokyklą turi galimybę stoti į Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto pagrindinių teisės ir valstybės sienos apsaugos programos ištęstinių studijų II-ą kursą.

 

Kovo 14d. penkiolika antrokų svečiavosi kaimynystėje įsikūrusioje Jonavos politechnikos mokykloje. Tądien mokykloje vyko Karjeros diena, į kurią sukviesti mokiniai iš visų Jonavos miesto bei rajono mokyklų. Sveikinimo žodį tarė direktorė Virginija Milinavičienė, apie profesinių mokyklų atgimimą kalbėjo Švietimo ir mokslo ministerijos profesinio mokymo skyriaus atstovė. Vicemeras R.Osauskas teigė, kad ši profesinė mokykla ruošia  kasdien reikalingus specialistus.

Profesinės mokyklos auklėtiniai surengė mini pasirodymus – profesijų pristatymus. Scenoje pasirodė virėjai, padavėjai-barmenai, suvirintojai, elektromechanikai, automobilių mechanikai, pristatyti floristiniai mokinių darbai ir madų kolekcija, kurią demonstravo būsimosios sekretorės.

 

Kovo 13 d. sulaukėme viešnių iš Kauno taikomosios dailės mokyklos. Skaitykloje susirinkę gimnazistai susipažino su mokykla, kurioje įgyjamos šiuolaikinės dailiųjų amatų, reklamos gamintojo, leidybos maketuotojo, fotografo, lobisto ekspeditoriaus profesijos. Išsamiai išaiškintos mokymosi galimybės tiek įgijus pagrindinį, tiek vidurinį išsilavinimą.

 

Vasario 28d. gimnazijoje apsilankė Psichologijos paslaugų centro psichologas Algimantas Smailys. Pusė šimto antrų klasių gimnazistų, labiausiai dvejojančių dėl ateities, pildė profesinio kryptingumo testus.  Profesinių interesų ir asmenybės savybių psichologinis tyrimas užtruko apie 3 valandas. Kovo mėnesį paskirtos dar dvi dienos, kuomet visiems tyrime dalyvavusiems gimnazistams suteiktos individualios konsultacijos profesinės karjeros planavimo klausimais.

 

Vasario 15d. – Karjeros diena 1,2 klasių gimnazistams. Tai neformalaus ugdymo diena, skirta ugdymui karjerai. Veiklas koordinavo karjeros specialistė Jolanta Macaitienė, o užsiėmimus vedė klasių auklėtojos.

Pirmokai apžvelgė Lietuvos švietimo sistemą – prisiminė, kiek mokymo įstaigų laiptelių jau įveikta ir aptarė, kiek mokslo bei studijų galimybių laukia ateityje. Vėliau mokiniai pildė anketas, kurios padeda geriau pažinti save ir nustatyti profesinius polinkius. Mokiniai sužinojo, kaip jie priima informaciją ir kokie jų mokymosi stiliai (klausimyną parengė ir rekomendacijas pateikė psichologė Erika Černiauskienė). Prie arbatos puodelio diskutuota, ar mums svarbus „prestižas“, renkantis specialybę, darbą, mokyklą?

Antrokai susipažino su mokymosi ir studijų galimybėmis Lietuvoje. Mokiniai atliko savęs pažinimo testus, susipažino su virtualiomis profesinio informavimo priemonėmis. Demonstruotas filmukas „Karjeros planavimo žingsniai: profesijos pasirinkimas“. Visi mokiniai pildė karjeros planus, kuriuose apibūdino save, vardino svarbiausias asmenybės savybes, gebėjimus, interesus, vertybes.

Tą pačią dieną dvi antros klasės dalyvavo integruotose ekonomikos pamokose: 2a klasės gimnazistai išklausė lektoriaus Gedimino Dapkaus pamokymų „Kaip parduoti ledus eskimams?“, o 2c klasei lektorė Indrė Jucaitytė aiškino, kas yra „Juodai baltas marketingas“.

 

Sausio 15 d. gimnazijoje šurmuliavo „Studijų mugė – 2013“. Šį kartą pasirinkta nauja forma – ne atskirai, o vieną dieną sukvietėme 56 svečius iš 4 kolegijų, 9 universitetų ir organizacijos, pristatančios studijų užsienyje galimybes. Atvyko Kauno kolegija, Socialinių mokslų, Utenos ir Alytaus kolegijos, Sveikatos mokslų, Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Aleksandro Stulginskio, Lietuvos edukologijos, Vadybos ir ekonomikos,  Šiaulių universitetai, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, organizacija „Kastu International“.

Tai buvo puiki galimybė susipažinti su studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis ir priėmimo tvarka. Studentai kalbėjo apie mainų programas, aktyvų laisvalaikį, galimybes gauti stipendiją, susimažinti arba susigražinti studijų įmokas. Lietuvos karo akademijos atstovai buvo nustebinti klausytojų gausos, o mokinius sužavėjo uniformuotų kariūnų pasakojimas apie statuto reikalavimus, dienotvarkę, griežtą stojančiųjų atranką. Daugiausia gimnazistų domėjosi Kauno technologijos bei Vytauto Didžiojo universitetais, Kauno bei Socialinių mokslų kolegijomis.

Apie 400 trečių ir ketvirtų klasių gimnazistų pasinaudojo galimybe gauti tikslius atsakymus į iškylančius klausimus. Anot jų, ypač naudingi buvę pokalbiai su studentais, paprasti ir suprantami. Merginos net turėjo galimybę pasilepinti Utenos kolegijos studenčių atliekamu rankų masažu, pasimokyti makiažo subtilumų, o visų susirinkusiųjų dėmesį traukė Socialinių mokslų kolegijos simbolis – geltonkasė studentė.

Svečiai išvykdami dėkojo už šiltą priėmimą ir domėjosi, ar bus kviečiami kitąmet. Vyresniųjų klasių gimnazistai  skirstėsi vartydami informacinius lankstinius ir planuodami, kuriame mieste, kurioje mokykloje ir kokią profesiją įgis.

 

Sausio 10 d. gimnazijoje lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų komanda ir vedė paskaitas vyresniųjų klasių gimnazistams.

Versliems moksleiviams skirta lektoriaus Žilvino Danieliaus Žaliausko paskaita „Beždžionių rinka“, išmaniems –  Vytauto Barzdaičio „Informatika – hobis ar profesija“, besidomintiems – profesorės Genutės Gedvilienės  „Kelias į lyderystę“.

Net 85 gimnazistai domėjosi tinkamu studijų pasirinkimu ir išklausė lektoriaus Justino Kisieliausko paskaitą „Kodėl studijuoti apsimoka arba studijos „iš išskaičiavimo“. Šis lektorius dėsto Ekonomikos ir vadybos fakultete, todėl jo mintys buvo pagrįstos statistinių duomenų pateikimu. Aptarta, kuo pranašesnis žmogus, įgijęs aukštąjį išsilavinimą. Paminėta, kad išsilavinę žmonės gyvena ilgiau, valgo kokybiškesnį maistą, yra sveikesni, daugiau uždirba.

 

2012 m.

 

Gruodžio 4 d. gimnazijoje lankėsi Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentės, kurios pristatė universitetą, fakultetus, siūlomas studijų programas, mainų programas bei galimybes studijuoti svetur,  studentų laisvalaikį. Buvusi gimnazistė Greta Bružaitė pasakojo apie pasirinktą specialybę – taikomoji statistika ir ekonometrija, dalinosi mintimis apie studentiško gyvenimo privalumus, aktyvią veiklą studentų atstovybėje, gyvenimo bendrabutyje ypatumus.

 

Lapkričio 22 d. 2a klasės mokiniai, istorijos mokytoja G.Vajauskienė ir karjeros specialistė J.Macaitienė lankėsi Jonavos rajono savivaldybėje. Gimnazistus pasitiko mero pavaduotojas Remigijus Osauskas ir buvęs gimnazistas, dabar savivaldybės teisės skyriaus vedėjas Justas Budriūnas. Mokiniai klaidžiojo savivaldybės koridoriais, apžiūrėjo kabinetus, o pilietiškumo pamoka vyko J.Ralio posėdžių salėje. Vicemeras supažindino su savivaldybės struktūra, funkcijomis, J.Budriūnas pravedė improvizuotą tarybos posėdį.

 

Lapkričio 6 d. 3 ir 4 klasių gimnazistams informacinių technologijų pamokas vedė KTU doc. dr. Vigintas Šakys. Docentas yra informacinių technologijų vadovėlių 11-12 klasėms autorius.

Per pamoką kalbėta apie informacinių sistemų programas, pristatytas Kauno technologijos universitetas, Informacinių sistemų katedra, aptartos studijų bei mainų programų  galimybės. Docentas pasakojo apie studentų praktikas, jų sukurtus produktus, karjeros perspektyvas.

 

Spalio 30d. gimnazijos pedagogai Zita Breimelienė, Marius Mituzas, Žydronė Stankevičienė, Jolita Klapovščiuk, Vytautas Simanavičius kartu su karjeros specialiste Jolanta Macaitiene dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto organizuotame seminare „Mokomųjų dalykų tęstinumas VGTU“.

Sveikinimo žodį tarė rektorius doc. dr. Alfonsas Janiūnas, priėmimo skyriaus sekretorė Valerija Bernotienė pristatė  universitetą, supažindino su studijų programomis, stojimo sąlygomis, absolventų perspektyvomis. Vyko paskaitos, pažintinės ekskursijos, susitikimai su informacinių technologijų, fizikos, chemijos, matematikos, ekonomikos ir vadybos bei braižybos dėstytojais laboratorijose ir auditorijose. Dėstytojai pristatė, ką mokosi studentai pirmaisiais studijų metais, su kokiomis problemomis susiduria pirmomis studijų dienomis.

 

Spalio 26 d. Europos teisės dienos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienos proga Jonavos rajono apylinkės teismas surengė atvirų durų dieną. Teisme lankėsi Jonavos Senamiesčio gimnazijos 2d klasės moksleiviai, lydimi pedagogių L.Statkevičienės ir S.Černiauskienės. Moksleiviai turėjo galimybę supažindinti su teismų sistema Lietuvoje, teismo veikla ir jo vykdomomis funkcijomis, teismų simbolika. Teismo pirmininkė Jolanta Damulienė pasveikino susirinkusius moksleivius su Konstitucijos diena, papasakojo jiems apie Lietuvos Respublikos Konstitucijos svarbą ne tik aukščiausių valstybės institucijų veikloje, bet ir kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio gyvenime.

Teismo pirmininkė dalijosi savo asmenine patirtimi, pasakojo apie teisėjo darbo specifiką. Trumpos ekskursijos metu didelį susidomėjimą sukėlė posėdžių salė, skirta nagrinėti baudžiamąsias bylas, kurioje moksleiviams buvo parodytos teisėjo, prokuroro ir kitų proceso dalyvių vietos.

 

 Spalio 17d. pirmų klasių mokiniai apsilankė Jonavos Darbo biržos Informacijos ir konsultacijų centre. Specialistė Rima Slivinskienė pasakojo apie profesijos pasirinkimo klaidas, vardino veiksnius, kurie lemia teisingą profesijos pasirinkimą, akcentavo būtinybę derinti norus ir galimybes su darbo rinkos poreikiais, pristatė populiariausių specialybių dešimtuką.
    Mokiniai sužinojo, kokias paslaugas teikia Informacijos ir konsultacijų centras, susipažino su informaciniais šaltiniais internete ir centre (SIP - savarankiška informacijos paieška), vartė profesijų aprašus ir kitus leidinius.

 

        Spalio 8d. gimnazijos III ir IV klasių mokiniai dalyvavo informacinėje paskaitoje apie studijas užsienyje. VšĮ „Fox Universitetai“ atstovė parodė interaktyvų filmą, kurio metu pristatė studijų užsienyje (Anglijoje, Danijoje, Olandijoje) galimybes, kylančias baimes ir galimas nesėkmes, aptarė sklandančius mitus, užsienio kalbos mokėjimo reikšmę.
    Taip pat pristatytas projektas „Specialybių mugė“, mokiniai paskatinti domėtis ir dalyvauti.