Pasiekimai

 

ABITURIENTŲ STOJIMO DUOMENYS
(2005-2006 mokslo metų laida)

Klasė Baigė
vidurinę
mokyklą
Įstojo į aukštąsias mokyklas Mokosi ne
aukštosiose
mokyklose
Nesimoko Išvyko
dirbti
į užsienį
Universitetus Kolegijas Studijuoja užsienyje
4ra 29 26 3 - - 1 1
4rb 26 21 - 2 - 3 1
4rc 27 23 4 - - - -
4rd 28 18 2 - 2 5 2
4re 18 6 5 - 1 4 2
4rf 25 11 9 - 1 5 4
4ha 29 13 9 - - 7 1
4hb 21 5 9 - - 6 1
4hc 21 - 5 - 9 7 5
Visos gimna zijos 224 123 46 2 13 38 17
  55 % 21% 1% 6% 17% 8%

 

 

ABITURIENTŲ STOJIMO DUOMENYS
(2004-2005 mokslo metų laida)

Klasė Baigė
vidurinę
mokyklą
Įstojo į aukštąsias mokyklas Mokosi ne
aukštosiose
mokyklose
Nesimoko Išvyko
dirbti
į užsienį
Universitetus Kolegijas Studijuoja užsienyje
4ra 27 24 3 - - - -
4rb 26 22 3 - - 2 -
4rc 26 20 3 - 1 2 -
4rd 27 20 4 - - 3 -
4re 24 13 4 - 2 4 -
4ha 26 13 5 1 - 2 5
4hb 22 13 3 - 1 4 1
4hc 29 6 16 - - 7 -
Visos gimna zijos 207 131 41 1 4 24 6
  63% 20% 0,5% 2% 12% 3%

 

 

Atgal