Pasiekimai

 

ABITURIENTŲ STOJIMO DUOMENYS
(2006-2007 mokslo metų laida)

Klasė Baigė
vidurinę
mokyklą
Įstojo į aukštąsias mokyklas Mokosi ne
aukštosiose
mokyklose
Nesimoko Išvyko
dirbti
į užsienį
Universitetus Kolegijas Studijuoja užsienyje
4ra 29 25 2 1 - - 1
4rb 28 22 4 - - 1 1
4rc 29 19 7 - - 3 -
4rd 26 11 9 - 1 2 3
4re 28 18 7 - - 3 -
4ha 23 6 11 - - 6 -
4hb 24 7 6 - 1 10 -
Visos gimna zijos 187 108 46 1 2 25 5
  58% 25% 0,5% 1% 13% 3%

 

 

Atgal