Pasiekimai

 

ABITURIENTŲ STOJIMO DUOMENYS
(2007-2008 mokslo metų laida)

Klasė Baigė
vidurinę
mokyklą
Įstojo į aukštąsias mokyklas Mokosi ne
aukštosiose
mokyklose
Nesimoko Išvyko
dirbti
į užsienį
Universitetus Kolegijas Studijuoja užsienyje
4ra 30 29 - 1 - - -
4rb 29 23 4 1 - 1 1
4rc 28 16 9 1 - 2 2
4rd 26 13 11 - - 2 -
4re 23 17 4 - - 2 -
4ha 25 20 2 - - 3 1
4hb 26 15 6 1 1 3 2
Visos gimna zijos 187 133 36 4 1 13 6
71% 19% 2% 0,5% 7% 3%

 

 

Atgal