Vertimo pamokos Jonavos Senamiesčio gimnazijoje

 

Nuo 2013 m. pradžios Senamiesčio gimnazijos mokiniai  bibliotekos darbuotojų iniciatyva dalyvauja  Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos projekte „Vertimo pamokos jaunimui". Projekto tikslas – ugdyti vertimo kokybės sampratą; skatinti diskusijas apie meninį vertimą; domėtis vertėjo profesija.

Tęsiant projektą  spalio 16 dieną  gimnazijoje lankėsi literatūros vertėja Kazimiera  Kazijevaitė-Astratovienė.                      Mokiniams buvo iš anksto skirta tokia užduotis: perskaityti pernai metų meninio vertimo konkurso „Noriu versti“ dalyviams pateiktą tekstą anglų kalba, visus jo vertimo variantus ir eksperto išvadas, analizuoti šią medžiagą ir atsakyti sau į klausimą: „Ką turi išmanyti literatūros vertėjas?“. Pamokos metu vertėja kvietė mokinius dalintis mintimis apie tai, ką jie sužinojo apie literatūros vertėjos profesiją ir apie patį vertimo procesą atlikdami minėtą užduotį. Visos išsakytos mintys buvo užrašomos lentoje, vėliau vertėja jas apibendrino ir atsakė į mokinių klausimus.

 Spalio 24 dieną  Jonavos Senamiesčio gimnazijoje vyko vertimo iš vokiečių kalbos pamoka, kurią vedė literatūros vertėja Giedrė Sodeikienė.

Pamokoje buvo nagrinėjamas moksleivių iš anksto parengtas vertimo namų darbas – ištrauka iš vaikų literatūros klasika tapusios Gerdto von Bassewitzo knygos „Petriuko kelionė į Mėnulį“ („Peterchens Mondfahrt“). Moksleiviai turėjo galimybę išgirsti, kaip verčiamasis tekstas skamba vokiškai  garsinėje knygoje, skaitomas profesionalaus atlikėjo. Paskui, trumpai pristačius autorių ir knygą, prasidėjo įprastas darbas su tekstu. Šiek tiek ilgiau stabtelėta ties pasakų personažų vardų vertimu iš originalo kalbos. Pamoka baigta trumpo multiplikacinio trilerio, 2013 m. sukurto pagal verstąją ištrauką, peržiūra.

Tą pačią dieną gimnazijoje vyko ir vertimo iš rusų kalbos pamoka, kurią vedė vertėja Irena Potašenko –Ramoškaitė.  Jos darbo metodas:

1. Euristinis: grožinio kūrinio ištraukos (šiuo atveju – vyresniajam mokykliniam amžiui skirtos apysakos atskiro skyriaus!) skaitymas, aptarimas, teksto suvokimo tikrinimas.

2. Darbas grupėje – atitikmenų paieška (geriausius atitikmenis prašau užsirašyti savo lape). Supažindinimas su žargono ir žargonizmo sąvoka.

3. Pokalbis apie tai, kaip kinta mokyklinis žargonas (padeda suvokti, ką perteikia ir kokiems meniniams tikslams žargonas tarnauja literatūros kūrinyje. Versdami tiesioginę kalbą vertėjai privalo būti itin jautrūs. Aiškiai įsivaizduoti, kaip panašios situacijos, jausmai perteikiami ta kalba, į kurią jie verčia. Šie pamąstymai jau leidžia priartėti prie suvokimo, kuo pažodinis vertimas skiriasi nuo gero).

4. Savarankiškas darbas: mokiniai savarankiškai (naudodamiesi užrašais) verčia išnagrinėtą tekstą.

5. Apibendrinimas: darbų skaitymas ir lyginimas, aptarimas.

 

                                                         Bibliotekos vedėja Vida Šereikienė

Nuotraukos

Atgal