Administracija                                    Atnaujinta 2017-03-29

 

Direktorė Rita Čiužienė 

Darbo tel.: (8-349) 51088 

El.paštas: r.ciuziene@senamiescio-g.lt 

Išsilavinimas 
1977-1982     Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universitetas, Filologijos fakultetas, lietuvių filologija
1982-06-23     Filologo, dėstytojo kvalifikacija

Kvalifikacija
1995     III vadybos kategorija
2008     II vadybos kategorija

Pedagoginė kvalifikacija 
1996     lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
2001, 2006, 2009     vadybos eksperto vardas
2004, 2007     Vidurinio ugdymo programų akreditavimo ekspertas

Darbo patirtis 
1982 - 1992     Jonavos Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja
1992 - 1998     Jonavos Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
1999     Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui
1999     Jonavos Senamiesčio gimnazijos L.e.p. direktorė
2003     Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorė

 

Pavaduotojas ugdymui Saulius Brazauskas 

Darbo tel.: (8-349) 51091 

El.paštas: s.brazauskas@senamiescio-g.lt 

Išsilavinimas 
1993     KTU Radioelektronikos fakultetas, inžinerijos bakalauro laipsnis ir inžinieriaus kvalifikacinis laipsnis
2003     Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutas, mokytojo profesinė kvalifikacija
2007     KTU Informatikos fakultetas, informatikos mokytojo profesinė kvalifikacija

Kvalifikacija 
2012     II vadybos kategorija

Pedagoginė kvalifikacija 
Informatikos mokytojas metodininkas

Darbo patirtis 
1993 – 1994     AB „Banga“ televizinių prietaisų mokslinio tyrimo institutas, inžinierius
1994 – 2001     Jonavos Senamiesčio vidurinė mokykla, inžinierius programuotojas
2001     Jonavos Senamiesčio gimnazija, informacinių technologijų mokytojas
2008     Jonavos Senamiesčio gimnazija, direktorės pavaduotojas ugdymui

 

Pavaduotoja ugdymui Svetlana Glušniova 

Darbo tel.: (8-349) 50798 

El.paštas: s.glusniova@senamiescio-g.lt 

Išsilavinimas 
1988 – 1993     Lietuvos veterinarijos akademija
1996 – 2000     Vilniaus pedagoginis universitetas, biologijos mokytojo kvalifikacija
2000 – 2003     Vilniaus pedagoginis universitetas, geografijos mokytojo kvalifikacija

Kvalifikacija 
2012    II vadybos kategorija

Pedagoginė kvalifikacija 
Geografijos mokytoja metodininkė
Biologijos vyresnioji mokytoja

Darbo patirtis 
1995     Jonavos Panerio pradinė mokykla, pailgintos dienos grupės auklėtoja
1998     Batėgalos pagrindinė mokykla, geografijos, biologijos, chemijos mokytoja
2007     Jonavos Senamiesčio gimnazija, geografijos, biologijos mokytoja
2008     Jonavos Senamiesčio gimnazija, direktorės pavaduotoja ugdymui

Pavaduotoja ugdymui Simona Černiauskienė  

Darbo tel.: (8-349) 51496 

El.paštas: s.cerniauskiene@senamiescio-g.lt 

Išsilavinimas 
2009    Vilniaus pedagoginio universiteto Kultūros ir meno edukologijos institutas,
            edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

Pedagoginė kvalifikacija 
Teatro mokytoja

Darbo patirtis 
2004     Jonavos Senamiesčio gimnazija, neformaliojo ugdymo mokytoja
2005     Jonavos Senamiesčio gimnazija, teatro mokytoja
2009     Jonavos vaikų lopšelis darželis „Lakštingalėlė“, meninio ugdymo mokytoja
2011     Jonavos Senamiesčio gimnazija, direktorės pavaduotoja ugdymui