Biblioteka

2017 m. Bibliotekos  metų šventė.

2016 m. Gintarė Adomaitytė: rašymas kaip šokis.

2016 m. Bibliotekoje restauruojame knygas.

2015 m. „Knygų Pelėda“ apsigyveno gimnazijoje.

2015 m. Knygos ir kalbos atveria kelius į sėkmę.

2015 m. Mindaugas Nastaravičius: laimingas esi tada, kai ryte nori pabusti.

2014 m. Alvydas Šlepikas: prozos tekstą visą laiką nešiojuosi savy.

2014 m. Troliai gimnazijoje.

2014 m. Vertimo pamokos Jonavos Senamiesčio gimnazijoje.

2014 m. Renkame  geriausią  Metų  knygą" suaugusiųjų, paauglių ir poezijos kategorijose.

2014 m. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu grįžome į vaikystę.

2013 m. Susitikimas su rašytoju Sigitu Parulskiu.

2013 m. Šiaurės šalių kultūros trauka.

2013 m. Gimnazija tęsia projektą „Vertimo pamokos jaunimui“.

2013 m. Susitikimas su režisieriumi Gyčiu Lukšu.

2013 m. Verčiu, kad pasaulis atsivertų.

2012 m. Avietinių laivelių kapitonai.

2012 m. Šiaurės šalių savaitė gimnazijoje.

2011 m. Metų knygos rinkimai.

2012 m. Nacionalinės premijos laureatų pristatymo renginiai.

2010 m. Metų knygos rinkimai.

2010 m. Šiaurės savaitė.

2010 m. Susitikimas su Kaziu Saja,

2009 m. gimnazijos knygų penketukas

2009-ųjų Knygą atvertus

2009 m. Šiaurės Šalių savaitė gimnazijoje, 2009 m.

2009 m. Gimnazijos bibliotekos renginių savaitė

2008 m. gimnazijos knygų penketukas

2008 m. Šiaurės šalių savaitė gimnazijoje,

2008 m. 2008 – ieji metai paskelbti Skaitymo metais

2007 m. gimnazijos knygų penketukas

2006 m. Kelionė Šiaurės šalių literatūros labirintais

 

SENAMIESČIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA

Bibliotekos darbuotojos:

Vedėja - Vida Šereikienė, el.paštas vida.sereikvida@gmail.com

Bibliotekininkės – Rita Jazdauskienė, Lilija Parėdnienė

 

Struktūra

Biblioteka – 209 kab.

Skaitykla – 207 kab.

Skaitykla – 211 kab.

Bibliotekos darbo laikas

I–V  – 7.30 - 16.00

Skaityklų darbo laikas

211 kab.

I–V  – 7.30 - 17.00

207 kab.

I–V – 7.30 - 17. 00

Veiklos tikslai

1. Sudaryti mokiniams ir mokytojams galimybę įgyti būtinų šių dienų visuomenėje žinių ir kvalifikacijų.

2. Užtikrinti lygias galimybes naudotis informacinėmis technologijomis.

3. Kaupti, saugoti ir skleisti kultūros bei mokslo paveldo informaciją.

Bibliotekoje sukaupta – 17 400 egz. leidinių.

Vadovėlių fondas – 48 114 egz.

Informacijos bazė -10 kompiuterių, 97 kompiuterinės programos, 19 vaizdajuosčių, 11 garsajuosčių, enciklopedijos, žodynai, žinynai.

 

2017 m.  prenumeruojamų periodinių leidinių sąrašas

1. Naujienos

2. Alio Jonava

3. Lietuvos rytas

4. Veidas

5. Iliustruotasis mokslas

6. Iliustruotoji istorija

7. Šiaurės Atėnai

8. Literatūra ir menas

9. 7 Meno dienos

10. Oho

 

Istorija

Jonavos 4-tosios vidurinės mokyklos biblioteka atidaryta 1974 m. rugsėjo 23 d. Tada jos kataloge užregistruotos pirmosios knygos: I. Simonaitytės „Vilius Karalius“, V.Mykolaičio-Putino „Sukilėliai“, J. Avyžiaus „Kaimas kryžkelėje“, gautos iš Jonavos 1–osios vidurinės mokyklos.

1994 metais mokyklai suteikta teisė steigti gimnazijos klases, pradeda veikti 18 vietų skaitykla.

1997–1999 metais biblioteka aktyviai dalyvauja Atviros Lietuvos fondo (ALF) projekte „Švietimas Lietuvos ateičiai“. Tikslas - modernizuoti patalpas, taikyti naujas darbo formas ir metodus.

Dabar bibliotekos   fondą sudaro 17 000 egzempliorių, vadovėlių fondas - 45 000.  Vidutiniškai per mokslo metus būna 25000 mokinių ir mokytojų apsilankymų (duomenys pagal bibliotekos  ataskaitą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai 2015 m.). Bibliotekos informacinę techninę  bazę sudaro septyni kompiuteriai, spausdintuvas, skaitytuvas, kolonėlės, 22 kompaktinės plokštelės, 4 mokomosios kompiuterinės programos, 18 vaizdajuosčių. Bendrieji mokslo ir kultūros leidiniai:  enciklopedijos, žodynai, žinynai, grožinė literatūra, periodinė spauda.

Kasmet įvyksta vidutiniškai 5–6 skaitymo skatinimo ir populiarinimo renginiai: susitikimai su literatūros kūrėjais, režisieriais, publicistais, vertėjais. Nuo 2006 metų organizuojamos Šiaurės šalių bibliotekų savaitės. Vykdomas projektas ,,Pristatome Nacionalinės premijos laureatus“, Metų knygos rinkimų akcija. Dalyvaujame respublikiniame konkurse ,,Knygų pelėda“. Rengiamos teminės ir jubiliejinės parodos. Stenduose skelbiama aktuali informacija apie renginius, kultūros ir meno premijų laureatus, svarbius įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Bibliotekoje įdiegtas elektroninis katalogas ,,Mobis“.

 

Bibliotekoje dirbo

Danutė Kviklienė, 1974 –1975 m.

Vera Semionova , 1975 –1977 m.

Aldona Bukauskienė, 1977 m.

Valerija Vitkauskienė, 1977 –1983 m.

Danguolė Deikienė, 1986 –1987 m.

Romualda Masalskienė, 1983 –1998 m.

 

Projektai

1998 m. Lietuvos valstybei – 80.

1999 m. V. Kudirka visada su tauta.

1999 m. Gimnazijos biblioteka - informacijos sklaidos ir kultūros židinys.

2001 m. Mokyklų bendruomenių informavimas NATO ir saugumo klausimais.

2005 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Keliaujant po šiaurės šalis“.

2005 m. Pavasario diena Europoje –2005.

2006 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Kvapą gniaužiančios Šiaurės šalių istorijos“.

2007 m. Konkursas „Draugauk su knyga. Atrask lietuvišką knygą!“

2007 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Moterys Šiaurės šalyse“.

2008 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė ,,Meilė Šiaurės šalims”.

2009 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė  ,,Karas  ir taika Šiaurės šalyse”.

2009 m.  Metų knygos rinkimų akcija.

2010 m. Šiaurės šalių bibliotekų  savaitė  ,,Magiškoji Šiaurė”.

2010 m. Metų knygos rinkimų akcija.

2011 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė “Humoras Šiaurėje”.

2011m. Metų knygos rinkimų akcija .

2011–2012 m. ESF projektas ,,ESF Akademija“.

2012 m. Pristatome Nacionalinės premijos laureatus.

2012 –2013 m. ESF  Akademija.

2012 m. Šiaurės  šalių bibliotekų savaitė ,,Įvairialypė  Šiaurė“.

2012 m. Metų knygos rinkimų akcija.

2012–2013 m.  Vertimo pamokos jaunimui.

2013 m. Nacionalinis ir pasaulinis kinas.

2013 m. Pristatome Nacionalinės premijos laureatus.

2013 m. Vertimo pamokos jaunimui.

2013 m.  Šiaurės šalių bibliotekų savaitė ,,Žiema Šiaurėje“.

2013–2014 m. Metų knygos rinkimų akcija 2013.

2014 m. Pristatome nacionalinės premijos laureatus.

2014 m.  Vertimo  pamokos  jaunimui.

2014 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė ,,Troliai šiaurėje“.

2014 m. ,,Knygų Pelėda“ ( Respublikinis knygų skaitymo festivalis).

2015 m. Pristatome nacionalinės premijos laureatus.

2014 -2015 m. Metų knygos rinkimų akcija.

2015 m. Respublikinis knygų skaitymo festivalis  - konkursas ,,Knygų Pelėda“.

2015 m. Šiaurės Šalių bibliotekų savaitė  ,,Draugystė šiaurės šalyse“.

 2016 m. Pristatome Nacionalinės premijos laureatus.

 2015 m. Metų knygos rinkimų akcija 2015.

 2016 m.  2016 – Bibliotekų Metai.

2016 m. Respublikinis konkursas ,,Senų knygų, rankraščių lobiai bibliotekoje“.

2016 m. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė ,,Ateitis“.

 

Susitikimai su įžymiais žmonėmis

2016 m. gruodis. Rašytoja Gintarė Adomaitytė.

2015 m. balandis. Žurnalistas, rašytojas Andrius Tapinas.

2015 m. sausis. Poetas Mindaugas Nastaravičius.

2015 m. gruodis. Rašytoja  Laura Sintija Černiauskaitė.

2014 m. gruodis. Rašytojas  Alvydas  Šlepikas.

2013 m. gruodis. Rašytojas  Sigitas Parulskis.

2012 m. vasaris. Rašytojas Marcelijus Martinaitis ir Gytis Lukšas.

2012 m. lapkritis. Vertėjos  Gabrielė Gailiūtė,  Irena Ramoškaitė,  Giedrė Sodeikienė.

2011 m. kovas. Rašytojas  Kazys Saja.

 

Gimnazijos bibliotekos darbuotojų pareigos

Bibliotekos vedėja Vida Šereikienė

 

1. Vadovaudamasi teisės aktais organizuoja gimnazijos bibliotekos veiklą.

2. Ugdo mokinių informacinius gebėjimus.

3. Organizuoja ir vykdo mokyklos bendruomenės (toliau – vartotojų) aptarnavimą.

4. Gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka apskaičiuoja ir priima iš vartotojų atlygį už gimnazijos bibliotekos fondui padarytą žalą.

5. Atsako už fondų apsaugą.

6. Rengia teminius, informacinius plakatus, kartotekas.

7. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gimnazijos veiklos programą.

8. Dalyvauja mokytojų tarybos veikloje.

 

Lilija Parėdnienė

1. Dirba su programa „Mobis“.

2. Atsako už mokytojų informacinę skaityklą.

3. Informuoja mokytojus apie gautus pedagoginius, metodinius bei kitokius spaudinius.

4. Sistemina grožinę, informacinę literatūrą.

5. Nurašo paklausos neturinčius leidinius

Rita Jazdauskienė

1. Komplektuoja vadovėlių fondą.

1.1. Užsako vadovėlius.

1.2. Atsako už vadovėlių išdalinimą moksleiviams ir mokytojams.

1.3. Sudaro gautų vadovėlių statistinius grafikus ir lenteles.

2. Aptarnauja skaitytojus.

2.1. Suranda reikiamą literatūrą.

2.2.Veda skaitytojų, lankytojų apskaitą.

3. Komplektuoja ir sistemina bibliotekos fondą pagal skyrius.

3.1. Pildo katalogus.

3.2. Rūpinasi fondų apsauga.