Baigiamasis projekto dalyvių susitikimas Jonavoje

Baigiamojo susitikimo atidarymas ir mažoji spaudos konferencija-Eröffnung des Abschlusstreffens und kleine Pressekonferenz

Vakaronė-Unterhaltendes Abendprogramm

Susitikimai - Zusammenkünfte

Viešnagė Jonavos mokykloje-darželyje „Bitutė“ ir kraštotyros muziejuje-Besuche in der Bitute-Schule und im Heimatmuseum von Jonava

Integruotos anglų kalbos ir dailės pamokos-Integrierter Englisch-und Kunstunterricht

Išvykos į Vilnių, Trakus ir Klaipėdą-Ausflüge nach Vilnius, Trakai und Klaipėda

Paskutinioji susitikimo diena-Der letzte Tag des Abschlusstreffens

 

Atgal